Contributie

Contributie vanaf 01-01-2018

# Op de BALV van 10 november 2016 is besloten om met ingang van 1 - 1 - 2017 de Bondscontributie per maand te incasseren. Voor jeugdleden tot 15 jaar is dit €2 p.m extra en voor leden vanaf 15 jaar is dit €2.50 p.m extra.

* Wij werken met een sportseizoen van 10 maanden. Uw betaald daarom maar voor 10 maanden contributie (sept. t/m jun.).

** Op dit moment wordt deze les niet aangeboden.

Bondscontributie

– De contributie wordt door de ALV vastgesteld.

– De bondscontributie wordt jaarlijks door de bond in december vastgesteld. De bondscontributie wordt vanaf 1-1-2017 per maand geïncasseerd.

Automatische incasso

De automatische incasso wordt maandelijks vooraf geïncasseerd. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Betaling per acceptgiro

Voor betaling per acceptgiro geldt dat de contributie in 3 termijnen verdeeld is:

1ste termijn 1 september t/m 31 december 4 maanden

2de termijn 1 januari t/m eind februari 2 maanden

3de termijn 1 maart t/m 30 juni 4 maanden

Voor betaling per acceptgiro geldt dat betaling dient te geschieden voorafgaande aan de periode waarop de acceptgiro betrekking heeft. Voor nieuwe leden geldt dat zij alleen per automatische incasso hun contributie kunnen voldoen. Voor bestaande leden is het niet meer mogelijk om naar deze wijze van betaling over te stappen.

Korting

Vanaf het 3e jeugd gezinslid geldt een korting van 50%, verrekend op de laagste contributie.

Aanmelden