Opzeggen

Opzegging is 2 keer per jaar mogelijk; voor 31 december en voor 1 juli kunt u dit melden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@egveemnes.nl). Bij tussentijdse opzegging blijft u de contributie en bondscontributie verschuldigd. U ontvangt van de EGV een bevestiging dat het lidmaatschap is opgezegd.