Silmuskudumid


Silmuskudumine on suhteliselt hilisem kudumisviis, mis Lähis-Idas oli tuntud küll juba 6.sajandil, kuid Euroopasse jõudis arvatavasti alles 13.sajandil. 
Ülemisel pildil on Eesti vanim silmkoe leid: 13.sajandi lõpu – 14.sajandi alguse Jõuga kääpast leitud silmkoes kinda jäänus. 

Jõuga kinnas.

Sõbad ja hoburaudsõlg sõba kinnitamiseks


Jõuga mustriga. Design ja foto: Katrin Kabun

Comments