Meie eesmärgid

  • Eesti maalamba liigisisese mitmekesisuse säilitamine ja teabe levitamine
  • Eesti maalamba kaardistamine, hoidmine ning püsimajäämiseks piisava arvukuse ja leviku saavutamine
  • Eesti maalamba uurimine
  • Eesti maalamba pärandkultuuri ja ajaloo uurimine
Comments