Nõelkudumine

Nõelumistehnika, olles heegeldamise ja silmuskudumise eellaseks, oli tuntud juba kiviajal. Eestis pärinevad esimesed arheoloogilised leiud nõelumistehnikas esemete jäänustega 12.-13. sajandist. Alates 17. sajandist levis Eestis varrastega silmuskudumine ning nõelumistehnika vajus aja jooksul unustusse, kuid sel viisil valmistatud nõelkindad säilisid kohati pulmakombestikus rituaalesemena.

Nõelumistehnika puhul luuakse silmuseid kas ühe luust või puidust (tänapäeval ka metallist) tömbi otsaga nõela abil.