Nahad, sarved & luu


Põhja-Euroopas on palju lühisabalambaid, kelle villa iseloomustab kaunis säbarus ja läige ning kellelt saab ka head karusnahka. Vanasti oli lambakarusnahk väga väärtuslik ja andis lambapidajatele olulist sissetulekut. Külmas põhjamaises kliimas oli elu ilma lambakarusnahata võimatu. Tänapäeval on parkimistöökodasid vähe ja enamikul neist puuduvad kindlad tarneajad. Ka kvaliteet võib olla ebaühtlane, seetõttu on keeruline nahka ja karusnahka käsitöölistele toormaterjalina pakkuda. Nii villavabrikutes kui ka parkimistöökodades oleks vaja arendada kutseoskusi ja uuendada töötlemistehnoloogiat.

Sarvedest ja luudest valmistati traditsiooniliselt mitmesuguseid tööriistu ja muid esemeid. Paljud neist on nüüdseks asendunud plastmassist tööriistadega. Lamba kõiki kõrvalsaadusi saab kasutada väärtusliku toormaterjalina mitmesuguses käsitöös ja eri liiki ettevõtetes. Luid ja sarvi võib töödelda samalaadsete
töövahenditega nagu puitu.

Lambaluudest saab teha näiteks ilusad nõelakojad ja nööbid.Luutöö: Koordi kondikamber
Ullarselið  Hvanneyri, Island: Hantverk
Maalambanahad

Maalambanaha lõikamine

Maalambanaha õmblemine
Comments