Avaleht

Oli mina mõnes pulmas olnud

Sõitsin mõne sae seas

Ei es saa neida ande'eida

Kui sain oma venna pulmalt

Noore venna noorikult

Nee olid tehtud tipelista

Tipelista täpelista

Tehtud tallelõimusista

Oitud oinaste aosista

H II 35, 845/6 (480) < Pöide khk., Kahtla v., Iivere k., Alumetsa t. - Johann Keerig & Jakob Ilwes < Mari Estoru, 73 a. (1892). Eesti kirjandusmuuseum.

Google Presentation