Juliusz Verne

Z twórczością Juliusza Verne'a, XIX-wiecznego francuskiego pisarza, zwanego ojcem literatury fantastyczno-naukowej, Krzysztof Czubaszek zetknął się w dzieciństwie. W 1987 r. wstąpił do Klubu Miłośników Juliusza Verne'a, prowadzonego przez gazetę "Świat Młodych" i Telewizję Dziewcząt i Chłopców. Nawiązał wówczas kontakty z polskimi i zagranicznymi popularyzatorami i badaczami spuścizny Czarodzieja z Nantes. W 1997 r. został członkiem zrzeszającej ich, najstarszej tego typu organizacji - Société Jules Verne (Paryż), zaś od 2001 r. należy do Centre International Jules Verne (Amiens).

W 2000 r. powołał do życia Polskie Towarzystwo Juliusza Verne'a. Od początku istnienia tej organizacji jest jej prezesem.

Razem z Andrzejem Zydorczakiem, wiceprezesem PTJV, opracował nowe przekłady m.in. dwóch powieści Juliusza Verne'a – "20000 mil podmorskiej żeglugi" (Biblioteka Gazety Wyborczej, Mediasat Group, [Madryt] 2005) oraz "Dramat w Inflantach" (Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005 /wcześniejsza wersja tytułu: "Tajemnicze wydarzenia w Inflantach"/, 2009 /w dwóch wersjach okładek/; Wydawnictwo JAMAKASZ, Ruda Śląska 2016, 2022).

Jest autorem eseju o życiu, twórczości i recepcji Juliusza Verne'a, zamieszczonego w odcinkach w 17 tomach serii "Podróże z Verne'em", przygotowanej przy udziale PTJV, zawierającej pełne wersje powieści, opatrzone wnikliwymi przypisami, wraz z kompletem oryginalnych XIX-wiecznych ilustracji (Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2009-2010).

Fragment wspomnianego eseju wykorzystany został wcześniej m.in. w wielokrotnie wznawianym podręczniku do kształcenia literacko-kulturowego dla pierwszej klasy gimnazjum "Do Itaki" (Znak, Kraków 1999, 2001, 2003, 2008).

Krzysztof Czubaszek opublikował ponad dwieście artykułów, informacji (własnych i tłumaczeń) oraz wstępów poświęconych Czarodziejowi z Nantes na łamach m.in. "Feuille de Liaison Centre de Documentation Jules Verne", "Bulletin de la Société Jules Verne", "Revue Jules Verne", "Magazynu Gazety Wyborczej", "Życia Warszawy", "Nowej Fantastyki", biuletynu "Nautilus" oraz w książkach Juliusza Verne'a i innych wydawnictwach, m.in. w tomie komiksów pt. "Dwa lata wakacji" (Wydawnictwo Ongrys, Kraków 2009).

Zaprojektował trzy znaczki pocztowe, które ukazały się na przełomie 2013 i 2014 r.

W 2005 r. Krzysztof Czubaszek reprezentował Polskę podczas Mondial Jules Verne w Amiens (międzynarodowy zjazd miłośników i badaczy twórczości autora "Tajemniczej wyspy" z okazji 100. rocznicy jego śmierci), zaś rok później brał udział w otwarciu Maison Jules Verne - muzeum urządzonego w domu pisarza w Amiens.

Wystąpienie podczas Mondial Jules Verne, Amiens
22 marca 2005 r.
(fot. Zvi Har'El)

Działalność popularyzatorską realizuje m.in. poprzez media oraz wykłady i prelekcje poświęcone życiu i twórczości Juliusza Verne'a.

Radio dla Ciebie
23 kwietnia 2005 r.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Halika w Warszawie
19 maja 2009 r.
(fot. archiwum PTJV)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi
24 kwietnia 2010 r.
(fot. Dorota Ziębicka)

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
11 maja 2011 r.
(fot. Zefiryna Moryc)

Szkoła Podstawowa nr 220 w Warszawie
29 listopada 2012 r.
(fot. Marzena Ćwik-Lipiec)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie
21 lutego 2013 r.
(fot. archiwum PTJV)

Piknik naukowy Zrealizowane wizje Juliusza Verne’a w Łużnej
14 września 2013 r.
(fot. archiwum PTJV)

Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Halika w Warszawie
11 lutego 2014 r.
(fot. archiwum PTJV)

Dom Kultury Śródmieście w Warszawie
10 listopada 2014 r.
(fot. archiwum PTJV)

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
24 marca 2015 r.
(fot. archiwum PTJV)

Dom Kultury Śródmieście w Warszawie
24 kwietnia 2016 r.
(fot. archiwum PTJV)

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach
28 lutego 2017 r.
(fot. Dawid Łukasik)

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach
9 lutego 2018 r.
(fot. archiwum PTJV)

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach
8 lutego 2019 r.
(fot. archiwum PTJV)

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach
24 stycznia 2020 r.
(fot. archiwum PTJV)

Radio dla Ciebie
24 stycznia 2021 r.

Przesłanie do uczniów Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach
8 lutego 2021 r.

Kongres Futurologiczny w Krakowie
12 września 2021 r.
(fot. archiwum PTJV)

Konferencja „Edukacja na miarę człowieka. Strategia przyszłości szkoły”
w Kielcach
9 kwietnia 2022 r.
(fot. archiwum PTJV)

Urodziny Juliusza Verne’a
w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” w Warszawie
4 lutego 2023 r.
(fot. archiwum PTJV)