Krzysztof Czubaszek urodził się w 1974 r. Ukończył filologię polską wraz ze specjalnościami animacji kultury oraz nauczycielską (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1998), następnie podyplomowe studia komunikacji społecznej i mediów (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2003), podyplomowe studia menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury (Wydział Zarządzania UW, 2011) oraz podyplomowe studia Executive Master of Business Administration (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 2023). Jest doktorem nauk humanistycznych (Instytut Historii Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006).

Zainteresowania i aktywność zawodową realizuje na kilku polach kultury i promocji, mediów i komunikacji społecznej, historii oraz literatury. Jest menedżerem kultury, wykładowcą, autorem wielu publikacji prasowych i kilku książek.

W latach 2017-2019 był burmistrzem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a w latach 2012-2015 pełnił funkcję zastępcy burmistrza tej dzielnicy. 

Założył miesięcznik „Życie Śródmieścia” (w 2017 r.) i jest jego redaktorem naczelnym (od 2019 r.). 

W 2021 r. został dyrektorem Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” największej i najnowocześniejszej tego typu instytucji w Warszawie. Stworzył Festiwal Nowe Oświecenie i od pierwszej edycji w 2022 r. jest jego dyrektorem programowym.

Jest badaczem historii społeczności żydowskiej w Łukowie autorem wielu publikacji na ten temat. Zainicjował kilka upamiętnień żydowskiej przeszłości tego miasta. W 2020 r. został członkiem „Poland Forum” w Finkler Institute of Holocaust Research na izraelskim Uniwersytecie Bar-Ilana, zaś w 2023 r. członkiem Sieci Forum Dialogu, skupiającej osoby zajmujące się budowaniem dobrych relacji polsko-żydowskich, dbaniem o dziedzictwo żydowskie w naszym kraju, edukacją o historii i kulturze żydowskiej oraz walką z antysemityzmem.

Od lat zajmuje się życiem i twórczością Juliusza Vernea. Jest członkiem Société Jules Verne (Paryż) oraz Centre International Jules Verne (Amiens). W 2000 r. założył Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a i od początku istnienia tej organizacji jest jej prezesem.

Jest członkiem Rady Biznesu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Filii w Warszawie (od 2022 r.).

W 2010 r. otrzymał złotą odznakę honorową Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy, w 2013 r. odznakę honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego za działalność społeczną dla Warszawy, zaś w 2015 r. dwa odznaczenia złotą odznakę honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za wybitne zasługi dla tego środowiska oraz medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2018 r. nominowany został do nagrody „Złote Skrzydła Człowiek Roku 2017” przyznawanej przez „Tygodnik Siedlecki”, otrzymał medal jubileuszowy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za szczególny wkład w rozwój tej organizacji oraz za prowadzenie różnorodnych działań na rzecz budowania majestatu Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także  odznakę honorową Pamięci Krystyny Krahelskiej Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 za ocalanie od zapomnienia bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim.

Wchodząc w latach 2020-2023 na najwyższe szczyty 28 polskich pasm górskich, dołączył do grona zdobywców Korony Gór Polski. W styczniu 2024 r. odbył samotną podróż dookoła świata i wszedł na najwyższy szczyt Australii (Górę Kościuszki, 2228 m n.p.m.).