Media

Współpracę z mediami Krzysztof Czubaszek rozpoczął już w dzieciństwie, jako korespondent "Świata Młodych".

W czasach studenckich publikował w różnych czasopismach, m.in. w dzienniku "Nowiny", gazecie studenckiej "Auditorium", "Tygodniku Solidarność", tygodniku "TIM", "Polityce", "Magazynie Gazety Wyborczej", "Dzienniku Nowojorskim" oraz w piśmie "Polis", wydawanym przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", którego był członkiem.

Teorii i praktyki dziennikarstwa uczył się podczas warsztatów prowadzonych na polonistyce przez redaktora Marka Przybylika. Z kolei w ramach zajęć fakultatywnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW słuchał wykładów ks. bp. dr. Jana Chrapka, poświęconych mediom elektronicznym. Poza tym uczęszczał na warsztaty dziennikarskie organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, prowadzone przez Halinę Bortnowską.

Brał też udział w wyjazdach studyjnych oraz stażach dziennikarskich - w redakcji "Faktów" telewizji TVN, gazecie "Rheinzeitung" w Koblencji, radiu i telewizji Deutsche Welle w Kolonii, Domu Europejskim w Bad Marienbergu, Akademii Europejskiej w Berlinie oraz Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Po studiach pracował jako dziennikarz w "Życiu Warszawy" (1998-2000) oraz współpracował z ukazującą się w Nowym Jorku gazetą "Nowy Dziennik" (2000-2005). Pełnił też funkcję rzecznika prasowego warszawskiej gminy (później dzielnicy) Wawer (2000-2003). W 2017 r. założył miesięcznik "Życie Śródmieścia", a od 2019 r. jest jego redaktorem naczelnym.

Wiedzę z tego obszaru pogłębił na podyplomowych studiach komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN (2003).

Prowadzi zajęcia ze studentami i wykłada takie zagadnienia jak warsztat rzecznika prasowego, komunikacja interpersonalna oraz negocjacje.