PROGRAMES EUROPEUS XXV OLIMPÍADA

Aquest espai pretén ser d'utilitat per al seguiment de la participació de l'Institut en els Programes Educatius Europeus.
Participem en programes Comenius, eTwinning i Visites Europees.COMENIUS
El Programa Comenius es planteja amb l'objectiu de reforçar la dimensió europea en el camp de l'educació infantil, primària i secundària promovent la mobilitat i la cooperació entre centres educatius.
El projectee europeu Comenius, en què participem, cerca l'intercanvi educatiu de professorat i alumnat de secundària, a partir d'un tema que permet un treball comú elaborat des de la investigació i l'acció concreta de centres educatius de diferents països de la Comunitat Europea.
eTWINNING
El programa eTwinning és una iniciativa de la Comissió Europea que fomenta la col·laboració entre centres educatius europeus mitjançant l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIS). Forma part del Programa Comenius com a mesura d'acompanyament.  VISITES EUROPEES
Les Visites d'Estudi formen part del Programa Transversal del PAP, activitat clau 1, i tenen com a objectius específics la promoció de la cooperació europea, l'intercanvi d'informació i experiències entre especialistes educatius i de formació professional, en àrees d'interès comú per als països participants en el Programa d'aprenentatge permanent.


Es troba informació d'aquests projectes al web:
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html