Domača stran

Developing social and personal competences of school students

Razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc učencev

Glavna tema projekta je razvijanje osnovnih socialnih in osebnostnih  kompetenc šolskih otrok, predvsem skozi rabo različnih metod povezanih z umetnostjo in gledališčem. Socialne in osebnostne kompetence so zelo pomembne pri učencih, ki se soočajo s čustvenimi problemi kot so slaba samopodoba, agresivnost, težave s socialno integracijo ipd. Te kompetence so ključnega pomena za nadaljnji osebni in izobrazbeni razvoj učencev. 

Projekt ima obširen raziskovalen pristop in cilja k razvijanju, rabi in preizkušanju različnih metod in pripomočkov pri delu z učenci.  V projektu bomo preverili, kako se lahko razne metode prilagodijo za rabo v razredu, da bi pomagali učencev pri razvoju njihovih osnovnih kompetenc. 
Glavni cilj  akcije Comenius Regio partnerstvo je pomagati sodelujočima regijama pri razvoju in izmenjavi dobrih praks, pri razvoju orodij za čezmejno sodelovanje, krepitvi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju, hkrati pa nuditi evropske učne izkušnje učiteljem, učencem  in ostalim sodelujočim. Izobraževalnim oblastem dveh različnih regij daje možnost, da skupaj s šolami in drugimi akterji v izobraževanju izvajata projekt na skupno temo, razvijeta in izmenjata dobre prakse, vpeljeta trajnostno čezmejno sodelovanje in da ponudita evropsko izobraževalno izkušnjo učiteljem, učencem in drugemu izobraževalnemu osebju. 

(povzeto po: Comenius regio partnerstva (online), 10. 9. 2012. Dostopno na naslovu http://www.cmepius.si/vzu/comenius/regio.aspx)"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."