Algemene voorwaarden

Bij Chiropractie Bunnik hanteren we een aantal algemene voorwaarden. Indien u een afspraak voor een consult maakt gaan we er vanuit dat uw de algemene voorwaarden gelezen hebt en hiermee akkoord gaat.

1. Bij het maken van een eerste afspraak wordt uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres gevraagd. Dit doen we ten behoeve van de correspondentie.

2. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een intake procedure doorlopen. Na de eerste boeking krijgt u een intake formulier toegezonden via uw mailadres. Komt u voor het eerste consult, Dan zullen we een intake gesprek hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte (medische) informatie. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij wijziging van uw (medische) situatie bent u zelf verantwoordelijk dit aan ons door te geven voor de behandeling. (Operaties, ongelukken, zwangerschap, medicijnen, diagnose van een arts of behandelaar, röntgenfoto's of een scan etc.)

3. Alle informatie die tijdens een intakegesprek of behandeling door u wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.

4. Bij twijfel over mijn competentie of bij eventuele contra-indicaties kan ik afzien van het geven van een behandeling en u indien nodig doorverwijzen naar een andere behandelaar.

5. Afspraken kunnen tot 24 uur op werkdagen voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd telefonisch, of door u zelf uit de agenda worden gehaald. Binnen 24 uur geannuleerde of vergeten afspraken worden volledig aan u in rekening gebracht. Er is op uw verzoek tijd voor u vrijgehouden in de agenda, op korte termijn kunnen we deze tijd niet meer opvullen.

6. Bij Chiropractie Bunnik is goede hygiëne belangrijk, dit wordt tevens van de cliënten verwacht.

7. Chiropractie Bunnik is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.

8. Betalingen worden direct voor de behandeling voldaan. Bij voorkeur via de pin, of contant. (We doen dit vooraf zodat u na de behandeling rustig uw schoenen en trui etc. aan kan doen en ik vast naar de volgende patiënt kan.)

9. Wanneer u te laat komt ben ik genoodzaakt op de afgesproken tijd te stoppen, er komt iemand na u die graag op tijd behandeld wordt. U dient dan wel het volledige bedrag af te rekenen voor de door u geboekte behandeling.

10. Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling, dan hoor ik dat graag binnen een week na de behandeling zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van het Nederlandse Chiropractoren Associatie.