Lo Castell

Estat actual del castell l'any 2013. El castell es troba en procés de redefinició de l'entorn i redistribució del POUM

Per a més informació: