Kommentar 11.12.12

Nej til flere Boringer

I Lollands kommune har et enigt byråd sammen med de berørte lodsejere nægtet at give GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) tilladelse til flere boringer med henvisning til, at man ikke ønsker radioaktivt affald deponeret i kommunen.

Det er en klar melding. Hvis Folketinget på et senere tidspunkt skulle vedtage, at Risø-affaldet skal flyttes til Lolland, så ved alle, at det sker mod den lokale befolknings udtrykkelige ønske.

Men ved at sige nej har kommunen og lodsejerne også sagt nej til komedien om depotets placering, hvor man prøver at bilde folk ind, at beslutningen vil blive taget på basis af videnskabelige undersøgelser og argumenter.

Når man har oplevet manglen på borgerinddragelse og information i denne sag, når man har set en minister flygte fra et møde med repræsentanter for befolkningen i de berørte kommuner, og når man har oplevet fortielserne i de landsdækkende medier, så sidder man med indtrykket af, at de ansvarlige har mistet overblikket, og at processen er kørt fast. Så er det befriende, at nogen siger stop.

Stop for tvangsdeponering, men også stop for den behandling, befolkningen i de 5 ”udvalgte” kommuner har været udsat for: De er blevet truet med, at radioaktivt affald vil blive anbragt i deres kommune, men de kan ikke en gang få at vide, hvordan det skal deponeres, eller præcist hvad der skal deponeres. Vi mindes ikke andre sager, hvor befolkningen er blevet behandlet så arrogant.

Der er brug for en helt ny start, og vi vil foreslå, at lokale folketingsmedlemmer mødes med de borgergrupper og kommunalpolitikere, der har været aktive i denne sag. Det ville give folketingsmedlemmerne mulighed for at forklare deres egen stilling, og det vil give dem et indtryk af, hvor stærk og velargumenteret modstanden mod deponeringen er, et indtryk, de kan tage med tilbage til Christiansborg.

Vi tilslutter os forslaget om en ny kommission til at finde bedre løsninger og foreslår at hente eksperter i udlandet.

Lolland skal have tak for sit nej.

Skrevet af Anne og Jens