Kommentar 6.1.13

Kommentar 6.1.13 til

OBS: Dansk Dekommissionering har opdateret den omtalte side, siden jeg skrev indlægget:

Klassificering af det danske Affald

Den korte notits på DD’s hjemmeside indledes med:

”Det danske affald klassificeres som lav- og mellemaktivt. Vi har ikke højaktivt affald i Danmark. Den største del af affaldet er kortlivet, mens en mindre del er langlivet.”

Resten er forklaringer til og uddybninger af disse udsagn.

For at tage det sidste først: Jeg synes, det er godt, at DD som højeste sagkundskab på området begynder at forklare sine synspunkter i et sprog, som er forståeligt for ikke-fagfolk. Emnet er af stor samfundsmæssig betydning, så god og præcis information er velkommen, også i betragtning af, at de landsdækkende medier intet gør for at orientere om denne sag.

Men jeg har svært ved at se det nye i, at det danske affald er klassificeret som lav- og mellemaktivt, for det har DD hævdet siden 2003. Før den tid var noget af det mellemaktive affald klassificeret som højaktivt, så jeg synes, det var bedre at forklare, hvordan omdannelsen af de 233 kg ”særligt affald” fra højaktivt til mellemaktivt affald er gået for sig.

Jeg synes også, at udtrykket: ”en mindre del af affaldet” trænger til præcisering. Hvad vil det sige, at indholdet af langlivede isotoper, heriblandt Plutonium-239, er lavt? Er det lavt, bare fordi det vejer mindre end resten, eller er det også lavt, set i forhold til plutoniums store giftighed?

Offentligheden har ikke kun brug for at vide, hvad DD mener, men også – og i mindst lige så høj grad – at vide, hvorfor DD mener det.

Jens