Kommentar 12.1.13

Kommentar 12.01.13

DD’s åbne Linje

Dansk Dekommissionering (DD) fortsætter sin nye åbne linje, og tak for det.

Spørgsmålet om, hvad vi skal stille op med Risø-affaldet er stadig uløst, men større åbenhed og lettere tilgængelige oplysninger er allerede et fremskridt. Nu mangler vi bare, at de landsdækkende medier tager emnet op, og at initiativtagerne til Projekt Risø Park kommer ud af busken og tilkendegiver, at parken godt kan etableres med et mellemlager for radioaktivt affald i nærheden.

Men til sagen: DD følger IAEA’s retningslinjer mht. klassificering af affaldet. Det rejser to spørgsmål, et fagligt og et politisk:

  1. Hvor kan man finde de målinger mm., som omklassificeringen af de 233 kg ”særligt” affald er baseret på?

  2. Hvad er begrundelsen for at bruge IAEA’s retningslinjer?

Til pkt. 1: Dette affald, der tidligere var klassificeret som højaktivt, optræder nu som langlivet mellemaktivt. Det tyder på, at aktiviteten er tæt på grænsen mellem de to typer affald, og derfor er det vigtigt, at omklassificeringen er så veldokumenteret, at den kan overbevise uafhængige eksperter. Der hersker også usikkerhed om indholdet af andre dele af affaldet, især mht. til indholdet af langlivede isotoper. Hvad har man gjort / hvad vil man gøre for at fjerne denne usikkerhed?

Til pkt. 2: IAEA’s retningslinjer er, hvad alle medlemslandene kan blive enige om, den laveste fællesnævner, så at sige. Hvorfor vælger Danmark at følge dem i stedet for at gå i spidsen og indføre strengere krav, som man har gjort i andre miljø-spørgsmål?

Og mens vi er ved det politiske: Hvorfor modsætter den ansvarlige minister sig, at en kommission med uafhængige eksperter ser på denne sag? Når DD går ind for åbenhed, hvad stiller sig så i vejen for, at hele processen bliver gransket af sagkyndige udefra?

Jens