Atom Posten - Velkommen til netavisen om radioaktivt affald

Atom Posten er nu også på blog
Se også hjemmeside med dokumenter og artikler i medierne om slutdepotsagen 

Medlemmer fra borgergrupperne besøger 2012 det hollandske mellemlager COVRA.
foto: Bendy Poulsen, Lyngs, Borgergruppen i Struer

Anbefalinger fra forskere på Aalborg Universitet Pressemeddelelse 11.2.13

Forskere fra  Dansk Center for Miljøvurdering anbefaler:
  • Forhast ikke miljøvurderingen – giv tid til dialog og solide konsekvensvurderinger
  • Inkluder alle alternativer ligeværdigt – og vær åben overfor andre aktørers alternativer
  • Få borgerne med
  • Sikre brede og dækkende konsekvensvurderinger

Lyt til forskernes kritik af A-affaldet, leder i Skive Folkeblad, 12.2.13Indlæg bragt på Atom Posten


Nyt fra Ekkorummet 24.11.19

Projekt Kvanefjeld. Foreløbig Version af seneste Udkast til Redegørelse for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Social Impact Assessment 1.10.19

Når det ikke længere giver mening at høre ”begge Sider” 28.7.19


Kina vil ikke længere påtage sig miljømæssige Omkostninger ved REE Miner 11.6.19Drop de usande Påstande om det radioaktive Affald på Risø 8.6.19


Nyt Indlæg i Føljetonen: ”Atomkraft i DK” ! 18.4.19

Forskning og Krænkelser 4.3.19


Et kongeligt Kvanefjeldsprojekt? 17.2.19
Grøn A-Kraft? 23.11.18

Uddybning om Affaldet på RISØ hos Dansk Dekommissionering (DD) 30.10.18
Mine kommentarer til en debat på Altinget af en artikel: KU-formand: Vi skal gøre op med årtiers irrationel frygt for atomkraft 22.10.18

Radiofobi 18.10.18

Kommentar til Bent Lauritzen "Kernekraft udleder ikke CO2" Berlingske 9.10.18

11.10.18
Danmarks Naturfredningsforening og Atomaffaldet 16.4.18Undskyldning 3.4.18

Politiken og Atomaffaldet (3) Joy Mogensen (S) Borgmester i Roskilde 3.4.18

Politiken og Atomaffaldet (2) Astrid Krag (S), fhv. Sundhedsminister (SF) .2.4.18

Atomaffald: Status 26.12.17Ender Risøs 3760 Tons Uranmalm i en Vejrampe til en stor Bro? 20.11.17

NORM-Affald: Rundt i Manegen med MÆRSK, SIS, SUM, DD mfl. 19.11.17


Atomaffaldet: Glædens Dag - og Etertankens 10.11.17


Atomaffald: COWIs Anbefalinger fra 2002 er dukket op! 21.6.17

Sagen om det danske Atomaffald - Opdatering 6.6.17

A-kraft og radioaktivt Affald 29.5.17


Atomaffald og Bakterie 27.4.17

Det der kan siges klart 7.2.17
Formuleringen i UFMs diskussionsoplæg giver anledning til at stille det skræmmende spørgsmål: er der er lavet en aftale i kulissen om, at det danske discount slutdepot under alle omstændigheder vil blive godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder?


Breaking News: Thorium er ikke Grundlaget for den nye Regering 30.11.2016

Slutdepotplanen der gik i Hundene 30.11.2016 

Uranminer og Lokalbefolkning. Eksempel med Niger 21.11.2016

Kuannersuanni Juulli. Jul i Kvanefjeldet 19.11.2016
Uranaffald, Uranmalm og manglende Oprydning på Risø 28.10.16

Atomaffaldssagen spøger stadig 17.10.16

Ender det danske Atomaffald i Nordtyskland? 18.7.16

Uranium Mining: Interview with Dr. Gordon Edwards. Part 3 15.7.16


Den gamle Slutdepotplan. Et Eventyr 7.7.16

Uranium Mining: Interview with Dr. Gordon Edwards. Part 2  4.7.16

Atomaffald og Historieforfalskning 21.6.16

Folketinget og Atomaffaldet 30.4.16


Thulesagen - De svarer ikke! 24.4.16Atomaffald: En Tur på Glidebanen 16.4.16

Atomaffald, Slutdepot og Handlekraft 22.3.16


Kommentar til Høring om Uran (1) 16.3.16 17.3.16

Borgere og Borgmester stoppede Uranmine i Portugal 24.2.16
Ny Hjemmeside om det danske Atomaffald 9.2.16

Hvorfor Grønland bør sige Nej til Uranudvinding 8.2.16
Interview med antropolog Joëlle Robert-Lamblin om de socio-økonomiske aspekter ved Kvanefjeldsprojektet 4.12.15


Atomaffald og Financiering: Referat af Workshop i Bruxelles 16.11.15

Can nuclear power slow down climate change? 19.11.15

Nedgravning af Atomaffald 28.10.15 - Kommentar til forslag om nedgravning på Bornholm

GEUS 15.10.15
Atomaffald og Valgløfter 18.6.15 kl.10.40

Interview med læge og forfatter Helen Caldicott om uranmineprojektet i Kvanefjeld  16.6.15

Hvorfor investerer dansk Pensionsselskab i Uranmineprojekt, der kan give 1 Milliard Ton Uranmineaffald? 16.6.2015

Atomaffaldet i Valgkampen Atom Posten 12.6.15

Atompostens kommentar til resumé af møde i SUM med kommunekontaktpersoner 22.5.15 udgivet 10.10.15

Atomaffald: om Mellemlager og Slutdepot, Kommentar af Gerhard Schmidt Öko-Institut 9.6.15 

"Måske tager Nogen Fusen på Narssak" 7.6.15

Skifergas og Sagkundskab 16.5.15

Den nukleare Stat 14.5.15

Atomaffald og Idyllisering 4.5.15

Første Maj 1.5.15

Danmark mørklægger pt. nationalt Program til EU om Atomaffald 1.5.15

Atomaffald: Uddybning om Mellemlager 28.4.15

Uran-affald i Taseq (Kvanefjeldet) - Drøm eller Mareridt? 19.4.15

Uranmine Kuannersuit og Svarkultur 13.4.15

Atomkraft og Atomaffald i Danmark - en Oversigt 3.4.15

Atomaffald: Da Sundhedsministeriet satte Demokratiet ud af spil 27.3.15

Er Mellemlageret den dyreste Løsning for Atomaffaldet? 25.3.15

Boganmeldelse: Udkantsmyten 24.3.15

Oversigt over udenlandsk Kritik af dansk Slutdepotplan for Atomaffald 22.3.15

Hånd om Atomaffaldet. En Novelle. 20.3.15

Bekymringer ved et Mellemlager for Atomaffald 14.3.15


Atomaffald:Historien om Slutdepotet der blev lagt på Is 13.3.15


Atomaffald udsat for diverse Stiløvelser på Atom Posten 12.3.15

Dobbeltspil om atomaffald 11.3.15

Onsdag 11. Marts træffes Beslutning om den fortsatte Proces vedr. Atomaffald 8.3.15

Annes første indlæg i sagen kan genfindes her.


Baggrundsartikler
Atom Posten udgives af Anne Albinus og Jens Bjørneboe

Baggrund for avisen

Side med dokumenter og artikler om slutdepotsagen