Verkenners

Wie zijn we?


We vormen een echte groep die samen door het leven gaat. Wanneer we samenkomen voelen we ons thuis en bestaat er een groepssfeer die geborgenheid en scoutservaring uitstraalt.  Er is plaats voor nieuwe ervaringen waarbij we onze grenzen graag verleggen. Naast amusante spellen worden we soms geconfronteerd met beslissingen die we zelf moeten maken. We tasten graag de grenzen af maar zijn er steeds van bewust dat we een verantwoordelijkheid dragen voor heel de groep. 


Voor contact stuur een mailtje naar :

verkenners@scoutingwaver.be


Leiding

Ongedwongen Sifaka

Takleider

Hooghartige Dingo

Meegaande Duitse Brak

Bedrijvige Wolf

Kleurrijke Arakanga

Hartelijk Stokstaartje

Dromerige Bengaalse Gier

Luidruchtige Zeeleeuw

Gebed

'Heer,

Wij zijn blij hier samen te zijn,
Wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken:
De schoonheid van de natuur,
De spanning van een tocht,
De fijne momenten rond het kampvuur.

Wij durven u vragen:
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel,
Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom:
Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde.'


Wet

Als verkenner wil ik leven. Ik doe niet mee met geprogrammeerde spel van de lunaparken. Ik wil mezelf op een nieuwe manier ontdekken in wat ik kan en in wat ik wil. Ik durf geloven in de anderen en zoeken naar God.

Ik wil spelen, praten, vliegen en stil zijn. Zomaar… of toch niet altijd zomaar. Ik wil niet verstrikt raken in de dagelijkse sleur en vastgeroeste ideeën, maar samen met de groep uit ons warme nest kruipen en opkomen voor wereldvrede en solidair zijn met elkaar.

Ik pak niet enkel de kansen die voor het grijpen liggen. Ik neem zelf initiatief soms risico’s. Dat weet ik! Ik weet ook dat ik hierin niet alleen sta. Ik ben geen eenzaat, maar een stuk groep. Een groep waar grote monden niet alles te zeggen hebben, een groep waar ik mee beslis. Ik ben mee verantwoordelijk.

Geregeld wil ik tijd maken om met de ganse groep eens terug te blikken. Niet als een pletwals door te rammen maar te zoeken welke richting we verder uit willen. Hiervoor zet ik me in. Morgen en ook vandaag.