Jongverkenners

Wie zijn we?

Als jongverkenner hoor je echt bij de grote jongens en zet je verschillende stappen in zelfstandigheid in je scoutscarrière. De jongens leren goed sjorren, zetten hun tenten op en koken zelf. Van een stevige dagtocht of twee is een jongverkenner ook niet vies. Spelletjes spelen met meer diepgang dan bij de kleine takken, dagen hen uit. Een jongverkenner krijgt meer inspraak in het scoutsgebeuren. In ruil gaan ze door het vuur voor elkaar en leren zich engageren voor de groep

De jongverkenners leven in patrouilles. Hierin geven de tweedejaars hun deskundige ervaring door aan de eerstejaars, zodat zij dit het jaar erna opnieuw kunnen doen aan hun eerstejaars. Dat gaat niet altijd van een leien dakje en dat is oké. De leiding helpt hen nog steeds waar nodig en geeft een duwtje in de juiste richting.

De jongverkenners zijn tussen 11 en 13 jaar oud.


Voor contact, stuur een mailtje naar :

jvks@scoutingwaver.be


Leiding

Stoutmoedige Kanarie

Hopman

Bedaarde Goudvink


Bedrijvige Wolf


Luidruchtige Zeeleeuw


Guitige Nijlgans


Geruste Otter


Montere Maraboe


Jongverkennergebed

'Heer,

Wij zijn blij hier samen te zijn,
Wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken:
De schoonheid van de natuur,
De spanning van een tocht,
De fijne momenten rond het kampvuur.

Wij durven u vragen:
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel,
Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom:
Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde.'