Nuttig

Missie

Wij zijn gidsen, meisjes, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

We spelen een spel dat niet luchtledig is,

in vrije tijd die niet vrijblijvend is.

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving 

en voor een kleurrijk Vlaanderen.

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen 

in een rechtvaardige wereld.


Zus harop

Zus harop, de dag begint te rijzen, de vlaggen heersen naar de zon.

Zie de slanke mast ten hemel wijzen, de taak die weer begon.

Doe uw licht weer stralen in de harten, laat ons lied het grauwe duister tarten.

Zus gedragen je fris doorheen de dag, de gave van onze lach.


Brandt de reinheid van Gods dageraad, In d'adel van uw gelaat.

Zie alom de stoere torens dagen, in't prille goud van't jonge licht,

op het doel van het onbekende wagen, uw sterke tred gericht.

Om de golven breed de rijke gouwen, Vlaanders stille hemel hangt de blauwen.

Harop, in't wapperen van uw vlag, schenk uw volk een stralend nieuwe dag.

Kaboutermissie

Wij zijn blij.

Wij zijn weer allemaal bij elkaar.

Wij danken u, vandaag kunnen we weer goed spelen.

Toon ons hoe we iemand blij kunnen maken.

Help ons een ander een pleziertje te doen.

Elfjeslied

Ja, elfjes dat zijn wij (whoohwhooh)

Wij maken iedereen blij (whoohwhooh)

We spelen dan ook het hele jaar

en doen een tof gebaar! (draaien)


's Zondags komen we naar 't lokaal

Daar wacht ons dan een goed onthaal.

We willen heel graag samen zijn,

want vriendjes zijn is fijn. (draaien)

We doen dan heel veel spelletjes

en gaan niet graag naar huis (whoohwhooh)

De leiding zegt: "'t is welletjes",

want ons moeder verwacht ons thuis 


Ja, elfjes dat zijn wij (whoohwhooh)

Wij maken iedereen blij (whoohwhooh)

We spelen dan ook het hele jaar

en doen een tof gebaar! 

Kabouterlied

Eén, twee, drie, vier,

kabouters hebben veel plezier.

Eén, twee, drie, vier,

Kabouterland is hier.

Want zonder glimlach bij de hand, 

gaat niemand naar kabouterland.

Eén, twee, drie, vier,

kabouterland is hier!