Drank- en drugsbeleid


Wettelijke bepalingen en regels Scouts & Gidsen Vlaanderen

Drank

Het is openbaar altijd verboden alcoholische dranken te schenken aan iemand die jonger is dan zestien jaar. In huiselijke kring mag drank wel aangeboden worden, bijvoorbeeld aan het kampvuur.

Sterke dranken verkopen of aanbieden aan minderjarigen is verboden. Alcopops zoals breezers, of cocktails met iets van sterke drank erin worden door de wet beschouwd worden als sterke drank.

De wet verbiedt ook het opdienen van alcoholische dranken aan iemand die zichtbaar dronken is, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen, of uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.

Elfjes, kabouters, joka’s en jogi’s mogen geen alcoholische drank gebruiken. Gidsen en jins mogen in besloten kring (bijv. bij het kampvuur of tijdens een etentje) occasioneel iets drinken, maar dronkenschap is niet toegestaan. Er moest steeds een volwaardig alternatief worden aangeboden, dus niet enkel bier of water. 

Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp blijven per tak altijd minimum twee leidsters nuchter.

Roken

Roken is verboden in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Aan de ingang van elke plaats moeten verbodstekens worden aangebracht zodat iedereen er kennis van kan nemen. In het bijzonder worden instellingen bedoeld waar kinderen of schoolgaande jongeren onthaald, ondergebracht of verzorgd worden.

Elfjes, kabouters, joka’s en jogi’s en gidsen mogen niet roken. In de buurt van die leden mogen ook door jins, leiding en foeriers niet gerookt worden.

Drugs

Zowel cannabis als andere illegale drugs zijn verboden in alle omstandigheden voor minderjarigen. Het is ook verboden om cannabis of andere drugs te verkopen of gratis uit te delen. Je mag ook niet rijden onder invloed van drugs.

Het gebruik en bezit van illegale middelen (ook cannabis) is verboden in of rond de infrastructuur van de groep. Het is verboden onder invloed te zijn van die middelen tijdens activiteiten. Wie herkenbaar is als scout of gids (al dan niet in groep) die regel niet volgt, wordt uitgesloten.


Drank- en drugsbeleid Gidsen Sint-Lucia - regels voor leden

Drank

-- Waarschuwing & melding aan ouders – straf – schorsing 2 maanden 

-- Onder invloed tijdens vergadering = naar huis en melding aan de ouders

Drugs

De leden mogen geen cannabis of andere verboden middelen gebruiken of onder invloed zijn van deze in en rond de scoutsinfrastructuren en in uniform.


-- Schorsing van 3 maanden & melding aan ouders 

-- Onder invloed tijdens vergadering = naar huis en melding aan de ouders

Roken 


-- Waarschuwing en melding aan ouders – straf – schorsing van 2 maanden