Nieuw lid inschrijven

Via onderstaand invulformulier kunnen nieuwe leden zich gemakkelijk inschrijven in onze groep. Het voordeel hiervan is dat wij onmiddellijk digitaal over de juiste contactgegevens van onze nieuwe leden beschikken. Let wel op, uw kind is pas echt ingeschreven en verzekerd als het lidgeld betaald is!