Styrelse

Friidrottssektionen Styrelse 2024

Ordförande

Marie Ekberg

marie.ekberg@saik.nu

Vice Ordförande

Terese Amundin

terese.amundin@saik.nu 

Mattias Thörn
mattias.thorn@saik.nu

Christian DansundValberedning 2024

Peter Gille
070-584 58 98
peter@performica.seAnsökningar till Friidrottsektionens styrelse ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan styrelsemötet.  Sent inkomna ärenden, till styrelsemöten, som inte fått tid att beredas bordläggs och beslutas senare via mail

Styrelsens arbetsordning: