Om projektet

Elever fra 4. årgang fortæller om deres oplevelser af USU- og matematikforløbet på afdeling Nyråd:

Baggrund for projektet:


I skoleåret 2017/2018 har Kulsbjerg Skole og Vordingborg Kommune samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon om et af i alt 26 delprojekter over hele Danmark under navnet "Professionskapacitet", som er et stort initiativ under Styrelsen for it og læring.

Det aktuelle delprojekt kaldes "digiskole" og har haft fokus på at inddrage skolepædagoger i skolens eksisterende strukturer med it-vejleder, ressourcelærere og elevpatruljer i forhold til implementering af nye teknologier og programmering i skolens praksis.

Det har samtidig været et fokus for projektet, at pædagogerne også gennem projektet fik sin egen identitet, faglighed og rolle gennem indsatserne. Da skolen allerede har længerevarende projekter kørende på 3. og 6. årgang, har delprojektet beskæftiget sig med 1., 4, og 5. årgang for at bidrage til en sammenhængende "årgangsstruktur" for implementering af nye teknologier.

De konkrete aktiviteter i projektet har udarbejdet og afprøvet en række understøttende undervisningsforløb og efterfølgende fagfaglige forløb, som kan findes her på siden. Modellen nedenfor viser helt overordnet, hvilke temaer, teknologier og fagdomæner, der er arbejdet med:

Oversigt over projektets opbygning

Som illustreret i modellen nedenfor har projektet bestået af forskellige aktiviteter, som har haft til formål at:

  • opbygge nye pædagogteams på tværs af og inden for de enkelte matrikler
  • øge kompetencer hos pædagogerne i forbindelse med teknologiforståelse

Begge dele med henblik på at opdyrke nye samarbejdsformer og ændret praksis.

Efter en kickoff workshop for pædagoger, lærere og it-vejleder, er der blevet afholdt planlægningsmøder med pædagogerne for at aftale indhold til de tre delforløb for henholdsvis 1., 4. og 5. årgang.

Hvert af disse delforløb har bestået af loops med:

  • tekniske/didaktiske kurser
  • mikroafprøvninger af det lærte med elevpatruljer
  • afvikling af planlagt forløb i USU i samarbejde med PH Absalon, som har deltaget som co-teacher.

Efterfølgende har PH Absalon varetaget et fagfagligt forløb på alle matrikler, som er planlagt i forlængelse af den understøttende undervisning. Her har lærerne primært deltaget som observatører og pædagogerne som co-teachere.

Sideløbende har der gennem projektet været afholdt styregruppemøder med ledelse og it-vejleder for at sikre forankring af projektet i skolens struktur - også fremadrettet.

Om dette site

Dette site er udarbejdet i samarbejde mellem PH Absalon og de deltagende skolepædagoger. I løbet af delprojektets løbetid har det været anvendt som arbejdsredskab til at fastholde indhold af de aftalte forløb.

Når det nationale projekt, som "digiskole" har været en del af, afsluttes i efteråret 2018, overdrages sitet til Kulsbjerg Skole og Vordingborg Kommune, så det kan udvides med beskrivelser af de øvrige tiltag, som skolen arbejder med på andre klassetrin samt danne ramme om projektets videreførsel på skolen og skalering til andre skoler i kommunen.