5. årgang

USU-forløb

Tema: Teknologiforståelse, programmering og styring af robotter

Introduktion

Formål

Formålet med forløbet er at gøre eleverne fortrolige med forskellige teknologiske værktøjer, som efterfølgende skal sættes i spil i natur/teknologi-undervisningen samt gennem den understøttende undervisning at støtte eleverne i at arbejde nysgerrigt og eksplorativt med teknologierne.

Indhold:

Forløbet baseres på hele timer og består af tre delforløb, som hver indeholder en klokketime understøttende undervisning, som varetages af skolepædagog og to klokketimers videre arbejde i natur/teknologi, som i projektet varetages af medarbejdere fra PH Absalon med støtte fra skolepædagog og sidemandsoplæring for faglæreren, således at lærer og pædagog fremadrettet kan dublere det samlede forløb i andre klasser. Forløbet består altså i alt af ni klokketimer.

Varighed:

3-4 lektioner:

Oversigt over aktiviteter:

1 : Introduktion til og arbejde med Scratch

2: Introduktion til og arbejde med mBots

3: Introduktion til og arbejde med Ozobots

Materialer og opgaver pr. lektion

Introduktion til og arbejde med Scratch:

Først opretter eleverne en brugerprofil på: https://scratch.mit.edu/. Eleverne skal herefter i grupper arbejde med de grundlæggende funktioner i Scratch.

  • Valg af sprite, bevægelse af sprite, brug af kostumer.
  • Styring af sprite med piletaster og tegning af mønster på skærmen.
  • Brug af simple gentagelsesløkker.

Man kan med fordel benytte sig af ”kom igang med Scratch”: www.kortlink.dk/gdap. Ved at følge anvisningerne i højre side af skærmen programmerer eleverne i den første opgave et script, hvor en lille kat danser på kommando samtidig med, at de mest grundlæggende funktioner i Scratch introduceres. Vær opmærksom på at noget af vejledningsteksten er på engelsk. Eleverne kan selv gå videre med de andre opgaver i deres eget tempo.

En anden mulighed er at printe ”Scratch aktivitetskort” ud som foldes og lamineres. Så kan eleverne arbejde i deres eget tempo med hjælpe på bagsiden af kortet.

Scratch kort dansk.pdf

Hvis der ønskes at bruges mere tid på introduktionen til Scratch, findes der en del mere materiale under 4. årgangs USU-forløb, som sagtens kan anvendes.

Introduktion til mBot:

MBot kan programmeres enten via iPad eller computer i programmet mBlock, som er en Scratch-version med ekstra kategori for programmeringsblokke til robotter. Software kan hentes via dette link:

http://www.mblock.cc/software/

Start med at introducere robotten. Du kan fx vise eleverne videoen nedenfor - evt. uden lyd, hvis eleverne bliver forstyrrede af, at de ikke forstår alt på engelsk.

I scratch-versionen til mBot bruges de samme funktioner som da eleverne arbejde med Scratch. Eneste forskel er at de med mBot skal bruge menuen ”Robotter” istedet for ”bevægelse”. Sæt den medfølgende 2.4G dongle i computeren, tænd mBot og forbind den til makeblock programmet.

I menuen ”Robotter” findes alle de scripts som passer til mBot.

Lav små programmer fx:

  • Kør i firkant
  • Afprøv lyd og lys
  • Få robotten til at stoppe ved en væg.

Brug evt første del af diasshowet ”mBot grundkursus” som stilladsering til eleverne. Dette findes under det fagfaglige forløb.

Introduktion til Ozobots

Forberedelse: Se evt. denne film (10 min.): www.kortlink.dk/u4fy som giver et godt overblik over de grundlæggende funktioner ved ozobotten.

Eleverne præsenteres for ozobotten og bruger de første 10-15 min på at lave tegnede koder til ozobotten som den kan aflæse. Du kan derefter bruge opgaverne ”ozobot usu1” og ”ozobot usu2” og evt. også arbejde med udfordringsarket.

Ozobot lektion 5-6.ppt

Fagfaglige forløb:

Der er udarbejdet tre mindre fagfaglige forløb, som bygger ovenpå den understøttende undervisning. Alle forløb retter sig mod natur/teknologi:

  • Videre med Scratch
  • Videre med mBots
  • Videre med Ozobots

De fagfaglige forløb kan findes ved at klikke på links'ene eller i menuen til venstre