4. årgang

Dansk

Indhold: Historiegenerator i Scratch

Introduktion

Formål

Styrket opmærksomhed på fortællingens elementer. Erfaring med udvikling af interaktiv model i programmet Scratch

Indhold:

Fortællingen stilladseres ved hjælp af en elev-produceret fortællegenerator. Eleverne opbygger fortællinger med udgangspunkt i elementer fra fortællegeneratoren. Undervejs diskuteres, hvilke elementer i en fortælling, der meningsfuldt kan lægges i en tilfældighedsgenerator.

Varighed:

6 lektioner

Faglige mål:

Mål:

FÆRDIGHEDSMÅL DANSK, forberedelse, fase 2: Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele

VIDENSMÅL DANSK, forberedelse, fase 2: Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser

DET TVÆRGÅENDE TEMA IT OG MEDIER: Eleven tilegner sig anvendelsesorienterede kompetencer i digital produktion

Forudsætninger:

Elevens forudsætninger fra den understøttende undervisning:

Gennem den understøttende undervisning har eleverne:

 • Denne udfyldes af Eva, når USU er på plads

Lærerens forudsætninger for at kunne varetage forløbet:

Læreren har viden om:

 • Grundlæggende programmeringsstrukturer
 • Funktionaliteter i Scratch
 • Computational Thinking
 • 21. århundredes kompetencer

Materialer og opgaver pr. lektion

Dag 1:

Vi starter op i fællesskab og ser på forskellige fotos.

 • Vi taler om, hvem de er, og laver en fælles liste med personer, der kan blive til hovedpersoner i vores historie
 • Så ser vi på, hvor de kunne være på vej hen, og laver en fælles liste
 • Endelig taler vi om at noget sker på vejen, og de får brug for hjælp. Vi laver i fællesskab en liste over genstande, der ville kunne hjælpe dem.

Hvis der er stemning for det, laves flere kategorier, og eleverne kan arbejde videre på deres egne lister.

Hvis der er behov for det, laver vi en lille historie i fællesskab, så vi får en oplevelse af, hvordan elementerne kan blive til en historie. Her bruges en terning som "tilfældighedsgenerator".

Hvis der er tid, kan listerne oprettes i Scratch.

mangler slideshow

Dag 2:

Eleverne arbejder i Scratch:

 • Eleverne laver en tegning, der passer til hver liste. Den kan tegnes direkte i Scratch, på papir og fotograferes eller i et tegneprogram på iPad.

Herefter begynder opbygning i Scratch.

fortællegenerator.pdf

Dag 3:

Vejledning til optagelse af lyd (afhængig af skolens udstyr)... den mangler..

 • Afslutning, afprøvning
 • Eleverne digter videre på elementerne til en historie: Person X er på vej til X så sker der noget (y) – men X hjælper ham, fordi…
 • Fortællingerne optages på iPad og præsenteres evt. i klassen

Hvis det er første gang eleverne arbejde med lister og tilfældighed i Scratch, kan eleverne arbejde med deres egne ideer og koderne fra fortællegeneratoren. I vores eksempel arbejdede eleverne videre og producerede både et orakel, der giver svar på alverdens spørgsmål, en aktvitets-generator og en terning, der blev brugt med en selvproduceret spilleplade: