1. årgang

Dansk

Indhold: kodning af læse- og skriveprocessen; et forløb med programmeringsværktøjet Scratch

Introduktion

Dette forløb tager udgangspunkt i følgende fælles mål:

Fremstilling – korrektur - eleven kan stave lette ord og eleven har viden om bogstav-lydforbindelser.

Kommunikation – sproglig bevidsthed - eleven kan samtale om, hvad vi bruger sproget til og eleven har viden om måder, vi handler på gennem sprog.

Kommunikation – it og kommunikation - eleven kan anvende it til hverdagskommunikation og eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd.

Forløbets varighed:

4 - 6 lektioner

Bag om forløbet:

I forløbet med Scratch jr. skal eleverne arbejde med at visualisere skrive og læseprocessen i små Scratch jr. produktioner. Eleverne har på dette alderstrin allerede gjort sig nogle erfaringer med, hvordan enkeltlyde sættes sammen, når de skal skrive og læse korte lydrette ord. Disse processer er både en auditiv og visuel proces, som for nogle elever kan være svær at forstå, fordi “lydene bliver væk”, og det kan opleves som meget abstrakt.

Med udgangspunkt i ordet BIL ville vi have eleverne til at illustrere hvordan enkeltlydene b i l bliver trukket sammen i synteseprocessen, få dem til at indtale ordet “bil” og derefter indsætte et billede af en bil. For at eleverne skulle kunne lave dette program, får de en færdig programmering, som de i første omgang skal reproducere og senere skal prøve at modificere med andre ord og billeder.

Eleverne skal efterfølgende arbejde med at illustrere analyseprocessen ved at indsætte og indtale ordet bil og efterfølgende vise hvordan det bliver repræsenteret ved hjælp af enkeltlydene b i l og grafemerne bil.

For at få programmeringen ind i en danskfaglig funktionel sammenhæng skal der være fokus på at relatere til de erfaringer eleverne har med at læse og skrive og de udfordringer, der kan være. Programmeringen kan være en måde at synliggøre de processer, som skal lykkes for den enkelte elev, for at de kan afkode små lydrette ord i synteseprocessen og vælge relevante repræsentationer når de skriver.

De får gennem kodningen i Scratch JR en mulighed for at få fornemmelse af, hvor komplekst det er at lykkes med at blive en dygtig skriftsprogsbruger. I Scratch JR er der mulighed for at vise hvad fejlprogrammering betyder (manglende sikkerhed i afkodning medfører fejllæsning), der kan ændres på hastighed (vise hvordan læsehastighed fungerer, når syntesen optimeres) og indsætte billeder (vise hvordan indre forestillingsbilleder fremkommer).

Det er meget vigtigt at læreren italesætter og demonstrer de ligheder der er mellem programmering og processen i skriftsprogstilegnelse, da eleverne formentlig ikke selv vil kunne se disse sammenhænge. Forløbet giver derfor en mulighed for at arbejde med denne vinkel, men det kræver lærerens fokus på netop at få foldet det ud, for at det bliver et danskfagligt kodningsprojekt.

Forudsætninger:

Elevens forudsætninger fra den understøttende undervisning:

Gennem den understøttende undervisning har eleverne:

 • Lært de basale programmeringsblokke at kende
 • Arbejdet med Scratch Jr.'s brugerflade og lært at indsætte figur, baggrund og egen lyd.

Lærerens forudsætninger for at kunne varetage forløbet:

Læreren har viden om:

 • Grundlæggende programmeringsstrukturer
 • Funktionaliteter i ScratchJr
 • Computational Thinking
 • 21. århundredes kompetencer

Materialer og opgaver

Præsentation af algoritme med tre lyde (bil)

Der er på forhånd udformet A3 plancher, som viser, hvordan man kan lave et program, som:

 1. samler bogstaverne i et ord med tre fonemer fra forskellige placeringer på skærmen
 2. afspiller lyd, når ordet er samlet
 3. viser et billede af det pågældende ord

Til demonstration af programmet tages fx udgangspunkt i ordet “bil”. Her ses:

 • startskærmen, hvor der ses tre bogstaver (b, i, l) - disse er oprettet som sprites i grafikværktøjet, hvor man selv kan tegne sprites
 • koderne for spriten “b”
 • koderne for spriten “i”
 • koderne for spriten “l”
 • koderne for spriten “bilen”
 • skærmbillede af programmet, når det er udført - bogstaverne er rykket sammen til et ord og bilen er synlig

Kopiere algoritme i Scratch jr.

Med programmet for “bil” som udgangspunkt vil eleverne i princippet selv kunne udforme alle mulige andre ord med tre fonemer, da koderne - uanset bogstaver - vil være de samme.

For at sikre dig, at eleverne forstår sammenhængen mellem de forskellige koder og strukturen i programmet skal de dog starte med at kopiere vores plancher nøjagtigt. Du kan dertil illustrere programmet på gulvet ved hjælp af de laminerede blokke og iagttage, om eleverne benytter sig af begge muligheder for at se og kopiere koderne.


Lydarbejde med ord

Udvælg og print på forhånd billeder af de sprites fra Scratch jr. biblioteket, der er lydrette og indeholder tre bogstaver eller fire bogstaver.

Klassen arbejder dernæst i fællesskab med at lydere sig igennem de forskellige ord, mens du skriver under billederne.

Præsentation af algoritme med fire lyde (iglo)

Præsenter nu ved hjælp af planche og kodesekvenser på gulvet, hvordan eleverne laver algoritmen for ordet iglo, der har fire bogstaver (eller et andet ord med fire bogstaver). Eleverne skal nu vælge mellem at arbejde videre med algoritmen, som de har brugt i ordet BIL eller arbejde med en udvidelse til at vise syntesen for et ord med fire bogstaver.


Her er et eksempel på en planche, der kan bruges til ordet "iglo". Du kan hente flere plancher under "Materiale".

Afhængigt af, hvor stor forståelse eleverne viser i forhold til at udføre algoritmen til ordet BIL og ved gennemgangen af IGLO. kan du vælge blot at hænge nye plancher op uden at gennemgå dem. Sandsynligvis vil der ske følgende:


 1. Nogle elever vælger at arbejde med at nyt ord i den algoritme, de har brugt til ordet BIL
 2. Nogle elever vælger at arbejde med den algoritme, der passer til ord med fire bogstaver, og bruge de plancher, der er hængt op.
 3. Nogle elever eksperimenterer med at udvide algoritmer eller lave nye algoritmer til fx ord med to bogstaver.

Ord til stavning:


Plancher: