SENZOKU GAKUEN Junior & Senior High School


Contact Us

2-3-1 Hisamoto, Takatsu-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, JAPAN, 213-8580

ao@jh-staff.senzoku.ac.jp