Cysylltiadau Rhyngwladol Byd-eang

International Links Global 

Hyrwyddo Cyfleoedd A Phrofiadau Rhyngwladol Mewn Ysgolion Yng Nghymru / Promoting International Opportunities & Experiences For Schools In Wales 

 Croeso!     -    Welcome!

Trwy gynnig cymorth helaeth ac eang i ysgolion ledled Cymru a gweithio ochr yn ochr â nhw, rydym yn ymdrechu i ddod â chyllid i ysgolion, hyfforddiant, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n newid bywydau.

By offering extensive and wide-ranging support to schools across Wales and working side by side with them, we endeavour to bring schools funding, training, knowledge and awareness of global citizenship by becoming engaged in life-changing activities.

Y Newyddion Diweddaraf / Latest News

Twitter

Prosiectau ac Adnoddau / Projects & Resources