Si us voleu fer socis podeu omplir aquest formulari al següent enllaç     bit.ly/3W9jJ45 , o llegint el QR.Per a més informació visitau el nostre espai web https://sites.google.com/iesjoanalcover.cat/amipa/home?authuser=0Reflexions d'un Pare:         Educar en Comunitat.

Com a pare d'un estudiant de l'institut, em sento profundament compromès amb la difícil tasca de l'educació dels nostres fills i filles, no només en les disciplines acadèmiques tradicionals, sinó també en aquelles àrees de la vida que sovint resulten més complexes de tractar: les relacions afectivosexuals, el consum de continguts com la pornografia, i l'ús responsable dels dispositius electrònics i les xarxes socials. Etc. 

Recentment, gràcies a l'impuls de l'AMPA i la col·laboració amb l'institut, hem tingut l'oportunitat de participar en activitats realment enriquidores. Des de la lectura de llibres que obren nous camins per a l'enteniment fins a sessions informatives realitzades per l'àrea de biologia, passant per experiències impactants com el monòleg "Esto no es amor" de Marina Marroquí, que ens desafia a reflexionar sobre la percepció de l'amor i la relació amb els nostres adolescents.

Tot i la qualitat i la importància d'aquestes i d'altres iniciatives, he observat amb certa tristesa que la participació no ha estat l'esperada. En converses amb altres pares i mares, he detectat una certa incomoditat en tractar aquests temes, potser per la visió preconcebuda o per la falta d'hàbit a discutir-los obertament. O per jutjar el contingut d'un llibre per la seva portada. 

És aquí on crec que radica la nostra oportunitat de creixement com a comunitat educativa. L'educació afectivosexual és fonamental en el desenvolupament integral dels nostres joves i, lluny de ser un tabú, hauria de ser una porta oberta a la conversa franca i constructiva. Per això, des de l'AMPA hem decidit enriquir la biblioteca del centre amb una selecció de llibres que facilitin aquest diàleg, tant en l'aula com a casa.

Vull destacar que aquesta no és la primera vegada que l'AMPA i l'institut treballen conjuntament per abordar temes delicats i rellevants per a la vida dels nostres adolescents. L'any passat, es van organitzar diverses xerrades i iniciatives per entendre millor com podem conviure famílies i docents amb l'ús creixent dels dispositius electrònics. També vam abordar la influència de les xarxes socials en el comportament i les relacions dels nostres joves. Aquests esforços van ser ben rebuts i van contribuir a una major consciència sobre aquests temes entre la comunitat escolar.

Aquesta aportació no és només un regal material; és una invitació a tots els pares, mares, docents i membres de la comunitat educativa a involucrar-se, a aprendre i a guiar els nostres adolescents amb el coneixement i la sensibilitat que aquests temes requereixen.

Encoratjo a cada família a participar activament en les activitats proposades, a obrir els cors i les ments a discussions que, tot i que poden semblar difícils, són indispensables per al benestar i l'educació dels nostres fills i filles. Recordem que el coneixement no només ens il·lumina, sinó que també ens uneix. Ens queden molts de temes pendents com la diversitat, l'equitat, les dificultats d'aprenentatges, la millora educativa, socialització, malalties mentals, edatisme ...  

Aquest és el tríptic que farem arribar a les famílies que acudeixen a la visita de portes obertes.  👇

Darreres notícies i informacions 

Versio_consolidada_Llei_1-2022.pdf

La participació de les famílies i la comunitat en l'àmbit educatiu és un element fonamental per a la consecució d'una educació de qualitat i integral. Aquesta col·laboració implica la implicació activa dels pares, mares, tutors i altres membres de la comunitat en el procés educatiu dels alumnes. A continuació, es detallen alguns aspectes rellevants d'aquesta qüestió:

En resum, la participació de les famílies i la comunitat en l'àmbit educatiu és essencial per a la creació d'un entorn educatiu enriquidor, inclusiu i participatiu, on es promogui la col·laboració entre tots els agents implicats en l'educació dels alumnes, contribuint a la seva formació integral i al seu èxit acadèmic i personal.


Dijous, 8 de febrer de 2024 a les 19 h.

 Saló d'actes IES Joan Alcover

- Monòleg "Això no és amor": A través de l'humor fa un recorregut sobre la societat que ens educa (televisió, música, cinema...) per treballar el pensament crític dels joves i la interiorització tòxica de l'amor romàntic. A continuació narra la seva pròpia història de violència de gènere, com va caure, la va detectar, va sortir i va superar donant eines per a la detecció precoç de la violència de gènere. A partir de 13 anys.            Durada: 2' 5h.   


Podeu demanar les entrades a amipa@iesjoanalcover.cat 

Més coses 👇

Estimades famílies:

Us volem desitjar unes magnífiques vacances de Nadal i que l’any 2024 sigui un gran any per a tots. 


Aprofitem aquest correu per recordar alguns temes que tenim en marxa i que poden ser del vostre interès. 

  

Hi ha tres nous integrants al consell Escolar són na Carme Homs en representació de personal no docent i en representació de les famílies en Javier Botín i Javier Ferriol.


La setmana passada els alumnes de 2 de batxillerat van gaudir d’un viatge d’estudis a París inoblidable. Podeu veure imatges a l’Instagram del centre. 


Cal revisar la puntualitat dels alumnes, ja que hi ha un increment alarmant d’alumnes que arriben tard per sistema. Per tal de posar remei se segueix un protocol que fa que els docents del centre apunten a una llista els que fan tard. A final de setmana amb dos dies de retard té una sanció de quedar de 14 a 15 hores. 


El centre es marca l’objectiu de recopilar informació sobre projectes, activitats que es fan en el mateix centre i tenen molt de sentit que puguin sortir fora de les aules. De tal manera que es pugui fer difusió a tota la comunitat educativa. En aquest sentit, us recomanem que seguiu les xarxes socials del centre, mireu les aules virtuals dels vostres fills i participeu en les distintes opcions que es portin a terme.   


Enguany es recupera les proves IAQSE per als alumnes de 2 d'ESO. Tenen un caire competencial i es fan per a tots els centres educatius. D’aquí es poden treure conclusions sobre el nivell dels alumnes en distintes assignatures. Castellà, català, matemàtica ciència i tecnologia. Es faran els dies 8 i 9 maig.


Pel que fa al Treball de recerca batxillerat, acaba el trimestre i el procés d’aquesta assignatura ha estat una mica complicat. Normal, és el primer any que es realitza i des del centre s'han fet una sèrie de suggeriments a la Conselleria. 

Ben segur de cara al curs vinent hi haurà canvis


El centre es vol replantejar la normativa al centre en qüestió de mòbils i de cara a la convivència que suposa una eina com aquesta. És un temps de reflexió per als alumnes que comencen o els alumnes de  3r, 4t i batxillerat que durant el temps del pati els que tenen mòbil no interaccionen. Sels demanen als mateixos alumnes que puguin dir la seva opinió, es farà a la junta de delegats. 


Des de l’AMIPA compartim el document que es vol presentar per a la reflexió de totes les parts. 

.https://docs.google.com/document/d/1TZO68NuslYVE2aAjXhfxUZ10505jrThMoyaW2LTBxNY/edit?usp=drivesdk

 

També volem fer referència a la carta que vam enviar al centre amb les propostes fetes per l’AMIPA, sabem que hi ha temes que no es poden resoldre de forma immediata, però que és important parlar-ne i actuar, sempre amb el consens necessari de totes les parts implicades. 


Aquí podeu trobar l’enllaç al document que vam enviar. https://docs.google.com/document/d/1qcOWyF0yf15I63tF9jXBV_Pq4v2sb0kzFy2IbAoKvqk/edit?usp=sharing

 

Res més per ara simplement que passeu unes bones Vacances


Salut i molts d’anys                                                                    JUNTA DIRECTIVA de l’AMIPA IES Joan Alcover.   


Feliz Navidad AMIPA IES Joan Alcover.mp4

Reunió del Consell Escolar de dia 14 de desembre de 2023 

 A la reunió del Consell Escolar, es van presentar tres nous membres: la Carme Homs en representació del personal no docent, i en representació de les famílies en Javier Botín i Javier Ferriol. 

Es va aprovar l'acta anterior.   Els temes tractats van incloure:

1. Sortida dels Alumnes de 2n de Batxillerat:

Els alumnes de 2n de Batxillerat sortiran de viatge, i es va discutir la possibilitat de fer hores no lectives a causa de la manca de personal docent. Es va suggerir demanar a Inspecció Educativa i van rebre l'aprovació de l'inspector.


2. Puntualitat dels Alumnes:

 S'ha observat un augment alarmant d'alumnes que arriben tard. Es va establir un protocol amb una sanció per aquells que arribin amb dos dies de retard.


3. Activitats de Nadal:

 Els alumnes de primer preparen un concert de Nadal per als de segon d'ESO. Hi ha també un grup de música que probablement farà un concert per a tots.


4. Projectes de Difusió:

Es busca recopilar informació sobre projectes i activitats dutes a terme al centre per difondre-les a tota la comunitat educativa.


5. Proves IAQSE:

Es recuperen les proves IAQSE per als alumnes de 2n d'ESO amb l'objectiu de proporcionar conclusions sobre el nivell dels alumnes en diverses assignatures.


6. Treball de Recerca Batxillerat:

Es va fer una avaluació del procés de treball de recerca de batxillerat, i es van fer suggeriments i queixes a la Conselleria.


7. Aprovació PGA:

Amb el nou decret, la Programació General Anual s'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell Escolar.


8. Normativa sobre Mòbils:

 S'està considerant una revisió de la normativa sobre l'ús de mòbils al centre per millorar la convivència. Es demana la participació dels alumnes en aquesta discussió.


9. Pla Digital de Centre:

Es va informar que el Pla Digital de Centre està elaborat i es compartirà aviat per a l'aprovació.


10. Carta de l'AMIPA:

 Es va fer referència a una carta enviada al centre amb propostes de l'AMIPA i es va expressar l'espera d'una resposta.

Es van proporcionar enllaços a documents relacionats amb la convocatòria i les propostes de l'AMIPA.

https://docs.google.com/document/d/1qcOWyF0yf15I63tF9jXBV_Pq4v2sb0kzFy2IbAoKvqk/edit?usp=sharing

També el decàleg del mòbil per als nous alumnes i les seves famílies. 

https://docs.google.com/document/d/1TZO68NuslYVE2aAjXhfxUZ10505jrThMoyaW2LTBxNY/edit?usp=drivesdk

Es va fer la proposta que des del centre animin als alumnes a constituir una associació d'alumnes. Ho tindran en compte i ho faran arribar a la junta de delegats. 


Aquesta és la carta que hem fet arribar a la Conselleria d'educació per tal de posar damunt la taula alguns temes importants que ens preocupen : 

Palma dia 28 d'octubre de 2023  Assumpte: Sol·licituds de Millora i Resolució de Temes Relacionats amb l'Institut Joan Alcover de PalmaBenvolgut Sr. Antoni Vera, 


Ens dirigim a vostè com a representants de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Joan Alcover de Palma (Mallorca), amb l'objectiu de compartir les nostres preocupacions i sol·licituds relacionades amb diversos temes importants que afecten la nostra comunitat educativa. 


Estem segurs de la vostra dedicació a millorar l'educació a les Illes Balears i confiem en la vostra atenció a aquestes qüestions. 


Neteja de la Façana de l'Edifici:


Estem al corrent que l'edifici de l'Institut Joan Alcover és un patrimoni protegit, i com a tal, necessita una atenció especial. El manteniment de la façana del centre, des del mes d’abril, depèn de l’empresa que va guanyar l’adjudicació que es va fer des de la Conselleria l’any passat. Aquesta empresa és la que, teòricament, s’encarrega de llevar les pintades de la façana.

Seguint les instruccions de la Conselleria, des del centre, s’introdueixen les accions que s’ha de dur a terme a l’aplicació QTM. El mes de juny s'entrà al QTM l’avís 77, concretament el 27 de juny de 2023, amb urgència de 24 h perquè llevessin les primeres pintades que es varen produir i encara no s’ha fet efectiu, segons l’empresa, perquè la conselleria no ha donat el vistiplau. 

Demanem que s'implementin les mesures necessàries per mantenir la façana de l'edifici en les millors condicions possibles, respectant la seva història i valor patrimonial. No sols la part més visible del centre també per part del darrere, ja que està plena de pintades.  
Canonada d'Aigües Fecals:


La qüestió de la canonada d'aigües fecals que acaba a la façana de l'institut ha estat una font constant de preocupació per la nostra comunitat educativa. Això no només afecta l'aspecte estètic de l'edifici, sinó que també és una qüestió de salut. Sol·licitem una solució permanent per a aquest problema i la seva reparació ràpida per garantir un ambient segur i higiènic per als nostres alumnes.
Aportació Voluntària: 


Ens ha preocupat la reducció significativa de l'aportació voluntària per part de les famílies sobretot després de l’obligació de publicitar que l’aportació és voluntària a través de la web i el full de matrícula. 

Des que s’ha donat aquesta informació, les aportacions han davallat. Aquesta disminució pot tenir un impacte directe en les activitats i recursos addicionals proporcionats a l'institut. Sol·licitem que s'estudiïn opcions per incentivar la participació de les famílies i es promogui una comprensió més profunda del valor d'aquestes aportacions en la millora de l'educació dels nostres fills i filles. Manteniment de l'Edifici: 


És essencial garantir que l'edifici de l'Institut Joan Alcover pugui estar en òptimes condicions per proporcionar un entorn d'aprenentatge segur i apropiat. Sol·licitem que es porti a terme un pla de manteniment continuat per abordar les necessitats estructurals i funcionals de l'edifici així com la millora que el centre necessita en qüestió de manteniment. El sistema actual no funciona compartir amb tres centres i haver de demanar contínuament la intervenció de terceres persones no és operatiu.   Manca d'Espai per Activitats Físiques i estat del pati interior:


Un altre tema que ens preocupa és la manca d'espai i l’estat del pati interior que és totalment insuficient per dur a terme activitats físiques. L'espai limitat fa difícil proporcionar als nostres fills i filles les oportunitats necessàries per mantenir un estil de vida actiu i saludable. La reforma feta l’any no és el que necessitava l’espai i sembla que ja comença a tenir clapes.  Sol·licitem que es considerin opcions per millorar les instal·lacions d'activitat física a l'Institut Joan Alcover. I revisar les actuacions que s’hi han fet fa poc temps. 


I la darrera però no per això menys important  


Excessiva Burocràcia i Nombre d'Alumnes per Docent: 


Ens preocupa l'augment de la burocràcia que els docents han de gestionar i el nombre excessiu d'alumnes que tenen a les seves classes. Aquestes condicions poden dificultar l'eficàcia de l'ensenyament i l'aprenentatge. 

Sol·licitem una revisió de les càrregues de treball dels docents per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes. Així com instruccions clares que no donin peu a dobles interpretacions. 

Avaluació, qualificació, noves assignatures, etc. són un maldecap per a les famílies que sovint no entenem a què responen aquests canvis. 


Agraïm la vostra atenció a aquestes qüestions i estem disposats a col·laborar amb la Conselleria d'Educació i Universitats per trobar solucions a aquests desafiaments. 


L'educació dels nostres fills i filles és una responsabilitat compartida i estem compromesos a treballar junts per millorar les condicions a l'Institut Joan Alcover.

Ja tenim canal de Whatsapp  

Us podeu unir amb aquest enllaç tinyurl.com/canalAMIPAIESJoanAlcover   

Hem decidit tenir un canal, ja que compleix amb la protecció de dades en referència al fet que no tothom ha de veure les persones que segueixen un grup. També disposem d’un codi QR per fer més fàcil l’opció de seguir el canal.  


AMIPA disposa per vendre algun dels títols de lectura del curs 2023-2024, també farà d'intermediari si esteu interessats a vendre els llibres que ja no necessiteu i que són per aquest any. Teniu el llistat la pàgina web de l'IES.

Per reservar podeu omplir aquest formulari


A la web de "observatorio de la infancia" hi ha material prou interessant ara repesquem una guia que vol explicar com fomentar i explicar a les famílies com millorar la tolerància a la frustració.  

Podeu descarregar la guia 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=4976&tipo=documento 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4976


CLAVES-PRÁCTICAS-PARA-FOMENTAR-EL-AUTOCONTROL-Y-LA-TOLERANCIA-A-LA-FRUSTRACIÓN-EN-LOS-HIJOS-E-HIJAS (1).pdf

Primer premi de fotografia maig

Joc de patins            de    Javier Navarro

Si voleu molta informació: podeu seguir per Twitter   https://twitter.com/educaINEE 


Podeu consultar aquest 👇 Marc d'avaluació TIMS2023 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=24189


Sabíeu que està en marxa una prova pilot d'avaluació del sistema de 6è en competències lingüístiques i STEAM?

Teniu més informació 👇

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales/evaluaciones-lomloe/evaluaciones-generales-sistema-educativo/prueba-piloto-egs-6ep.html

“La influència de les xarxes socials sobre les conductes alimentàries de risc” 


Resum de la xerrada oferida per l'IES lel dia 11 de gener.


Ben aviat na Catalina Matas amb el suport d’una presentació va explicar coses ben interessants.

Una de les principals és que hi ha una abans i un després de la pandèmia. 


Ha contat que el model de bellesa és viu molt intensament pels adolescents i bona part de la culpa és de les xarxes socials.  

Hi ha un bombardeig d'informació i continguts constant bé perquè els adolescents tenen fàcil accés i també perquè l'algorisme de cada xarxa selecciona a les persones que estan interessades en això. 


Ens va mostrar moltes notícies relacionades amb el model de bellesa i el fet de cercar informació fa que encara ens surtin més informació, més continguts sobre aquest tema.


Les estadístiques d'ús del mòbil i les xarxes és exponencial per això cal fer-ne un ús responsable i com a pares i mares hauríem d’ensenyar i ser uns bons referents a l’hora de fer-ne ús. 

 

Les xarxes són miralls distorsionats i el fet que durant la pandèmia s’hagin utilitzat més les eines digitals ha estat el recurs fàcil per perdre el control en moltes situacions, principalment dels adolescents i famílies que han passat per situacions complicades.  


Ja entrats en matèria va explicar les distintes conductes de risc que poden conduir a ser malalties. Bulímia, anorèxia, vigorèxia, etc.  


Hi ha diferències a l'hora de detectar aquestes conductes, ja que els nins oculten millor que les nines els sentiments, etc. 


Les autolesions també és un tema que està augmentat de forma alarmant i és que algunes persones aprofiten les xarxes socials per donar consells tot i que no són persones qualificades. Ho solen fer a canvi d’aconseguir visites i presència a les xarxes.  


Part de la culpa és que les xarxes són globals i és difícil que la legislació d’un país assoleixi aturar algunes conductes que si bé són delictives al nostre país a altres indrets no es persegueixin. També hi ha un buit legal i falta de control a determinats espais digitals. 


El centre porta a terme un bon grapat d’activitats principalment a l'ESO, hi ha xerrades de ciberassetjament, grumin, prevenció d’addiccions etc. 


Cal tenir en compte els indicadors que ens poden donar un senyal d’alarma 

-Pèrdua de pes injustificat 

-Actituds estranyes abans, durant i després de menjar 

-Baixa autoestima 

-Irascibles a l'hora de menjar 

-Desaparició del menjar


Molts dels alumnes que tenen aquesta problemàtica responen a patrons de personalitats perfeccionistes.


El documental Petricor podeu veure aquí el Tràiler https://www.youtube.com/watch?v=IM5T-5gUBlQ Explica com ho viuen distintes persones de diverses generacions de les Balears. Podeu veure el documental sencer a FilminCAT    


A la web de l'institut hi ha un apartat de recursos per a gestió emocional que pot ajudar i molt a l’hora de saber que podem fer amb els nostres fills. Na Catalina (Orientadora) assegurà que en aquest espai van penjant enllaços i material que poden utilitzar les famílies. 

https://sites.google.com/iesjoanalcover.cat/educaciemocional/p%C3%A0gina-principal


També ens va fer arribar alguns consells que ens poden ajudar:

Menjar amb ells 

treballar la comunicació no sols demanant sinó també contant coses als adolescents. 

Acceptar els fills com són, ja que l'adolescència és un període incert. Tots passem per èpoques millors i no tan bones. 

Entendre, comprendre i acompanyar-los és la millor manera de fer camí junts. 

Hi ha límits que no hem de deixar passar. 


En definitiva una magnífica iniciativa per part del centre que contribueix a minvar les possibilitats de conflictes relacionats amb la cura del cos, les relacionades i la tecnologia entre altres. 

Voldríem Agrair a la direcció del centre la idea d’aquesta xerrada i molt cordialment a l'Orientadora la qual proporciona el correu electrònic per si algú li vol fer arribar algun comentari o qüestió.  Catalina.matas@iesjoanalcover.cat

Teatre

Nova activitat extraescolar de teatre

Des de l’any 2018, Produccions de Ferro col·labora amb els aprenentatges en contextos reals que es desenvolupen al centre. Aquests darrers anys, el projecte ha consistit en la representació d’una obra teatral dirigida per la dramaturga i actriu Catalina Florit i interpretada pels alumnes nostres. El projecte s’ha realitzat dins una de les matèries específiques de batxillerat. 

Arran de l’èxit del projecte, l’AMIPA i Produccions de Ferro, oferiran una activitat extraescolar d’aula de teatre amb l’objectiu de desplegar classes d’interpretació, veu i moviment orientades a la creació d’un espectacle anual que s’estrenarà a l’espai el Tub. Tot i que tendran prioritat l’alumnat del centre pertanyent a l’AMIPA, aquesta activitat estarà oberta a qualsevol estudiant que cursi ESO, batxillerat o FP a qualsevol centre de Mallorca. L’activitat es realitzarà els dimarts de 16h a 18h a partir del mes d’octubre fins al mes de juny en què s’estrenarà l’obra treballada.

El preu total de l’activitat, per a membres de l’AMIPA, és de 299€ en cuotes mensuals de 39€ (385€ en el cas de no ser soci).. Encara et  pots apuntar

Xerrades virtuals

Benvolgudes famílies,

 

Primer de tot, ens disculpam pel retard en posar-nos en contacte amb vosaltres, degut a que fins finals de la setmana passada el centre no ens va passar el llistat actualitzat de socis. Us volem comentar el següent:

-Abans de final d’any durem a terme l’Assemblea ordinària anual de l’AMIPA, en la que us presentàrem l’estat de comptes, les accions que s’han dut a terme aquest darrer any, i el que està previst per a aquest curs.

-El mateix dia de l’assemblea ordinària durem a terme també una assemblea extraordinària per renovar els càrrecs de la junta de l’AMIPA. Actualment la junta directiva està composta per cinc persones, pares i mares de 4td’ESO i 1r BAT. Seria molt bo que s’integrassin més persones a la junta, si és possible d’altres cursos. Us animam a posar-vos en contacte amb nosaltres, per tal de conformar una junta el més ample i variada possible. I no cal que espereu a la convocatòria de l’assemblea, la junta es reuneix cada darrer dimarts de cada mes, a les 18 h., a l’institut, i són reunions obertes a tothom (només cal que ens aviseu abans).

-La nova directiva de l’institut –provisional per a aquest curs- continua amb la pràctica d’enviar a l’AMIPA un informe mensual del esdeveniments més importants que afecten el centre. Podeu trobar el full informatiu que ens han enviat sobre les primeres sis setmanes del curs a la plana WEB de l’AMIPA: 

https://sites.google.com/iesjoanalcover.cat/amipa/home

-Us animam a estar pendents d’aquesta WEB per conèixer les novetats que afecten l’AMIPA.

-A l’assemblea tindrem ocasió de parlar-ne més extensament, però us recordam que l’AMIPA segueix subvencionant un servei de psicologia, i que enguany s’ha implicat de manera important en la nova extraescolar de Teatre, que consideram molt important dintre del projecte educatiu del centre. Per això, i donat que el nombre de participants és baix, us demanam que, si ho considerau oportú, animeu als vostres fills a fer aquesta extraescolar. I si sabeu de gent interessada de centres propers (IES Ramon Llull, Escola d’Arts i Oficis) també són benvinguts.

-Volem tornar a engegar les xerrades per a famílies que vàrem començar a dur a terme a l’inici del curs del confinament. En aquest sentit, si hi ha un tema que especialment us interessi, ens podeu contactar.

-Finalment, us recordam que estam a la vostra disposició per a que qualsevol qüestió que us inquieti amb relació a la comunitat educativa de l’IES Joan Alcover, només cal que ens escrigueu un correu.

Fins aviat, esperant que el curs es desenvolupi de la millor manera possible.

Junta directiva de l’AMIPA de l’IES Joan Alcover


Servicio de Orientación Psicológica para Alumnos del Instituto Joan Alcover

 ¿Qué es y para que puede sirve? 

Es un servicio que otorga la AMIPA desde hace ya casi diez años, externo a la institución educativa y que surge con la idea de otorgar acompañamiento psicológico a los adolescentes y sus familias frente a las dudas que puedan surgir en este momento de la vida. El trabajo se centra en entrevistas a padres y jóvenes para poder realizar una evaluación de la situación que se presenta. 

¿Cómo puedo acceder a este servicio?

 Llamando o enviado un Whatsapp al 609902188 e indicando su condición de socio de la AMIPA. Las dos primeras sesiones serán gratuitas y el resto tendrán un coste de 5 euros.

 La psicóloga Analía Servera Palou está a cargo del servicio y atiende en la Calle 31 de Diciembre número 10, segundo piso puerta 1 (Centro de Atención Psicológica). 

Berlitz

CURSOS EXTRAESCOLARES DE INGLÉS IES JOAN ALCOVER 2020-2021

 Hola a todos,

Gracias a la iniciativa de la AMIPA, iniciamos las clases extraescolares en el IES Joan Alcover en oct ’20 con 3 grupos de alumnos tomando clases aquí en nuestro centro. En marzo todo cambió, tuvimos que cambiar las clases “a distancia” por el confinamiento con la esperanza de poder vernos de nuevo en octubre cara a cara. Para este curso nuevo, por el reducido tamaño de nuestras aulas, nos vemos obligados a seguir ofreciendo cursos por video conferencia, o por lo menos hasta que nos dejen volver a lo que mas nos gusta, estar juntos al lado de nuestros alumnos.

 ¿Qué es lo que cambiamos?

·         Hemos optado por usar Zoom por las prestaciones que nos ofrece

·         Este curso, limitamos a un máximo de 5 (con un mínimo de 4)

¿Qué es lo que no cambiamos?

·         Clases de 1,5h / semana

·         Horarios: varios, igual como el año pasado

·         Precio: 60€ / mes para socios del AMIPA (abonados por trimestre), gestionado por Berlitz

·         Materiales: 42€

·         Se hará una prueba de nivel antes del inicio. Puede ser presencial o incluso por video conferencia.

 

No dudéis en llamar al 971 75 82 17 para más información o incluso para citar una prueba!

 Gracias y saludos,

 George Napier

Director, Berlitz Palma.