Benvolgudes famílies, quedau convocades a la propera :

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DIMARTS 3 DE NOVEMBRE DE 2020

1ª Convocatòria : 18:45 h.

2ª Convocatòria : 19:00 h.

Degut a les circumstàncies que estam passant la reunió es celebrarà en segona convocatòria (19.00 h.) mitjançant el programa zoom, a través del següent enllaç:

https://us02web.zoom.us/j/88305536563?pwd=dVp0RW82d0hyS0kwQ0psN255VDlIZz09

ID de reunión: 883 0553 6563

Código de acceso: 466305

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Informació de l’estat de comptes.

3. Informació gestions AMIPA durant el curs passat i previsió del curs 2020-2021.

4. Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

5. Torn obert de paraula.

Vos esperam a tots!


Mes informació a la pestanya del taller


Mes informació a la pestanya del taller


Proves COVID19 Conveni FAPA-CIMA 20 (1).pdf

Proves COVID

En aquest text podeu trobar un conveni firmat entre FAPA i Proyectos Técnicos S.L. per fer les proves de COVID en cas de sospita de contacte estret amb un positiu.

Interesats escriure mail a l'AMIPA

amipa@iesjoanalcover.cat


Els dés 6,13 i 20 de novembre de 2020 es ferà l'activitat T'ajudam a decidir(en forma virtual) En aquestes sesions, els professors i alumnes de la UIB explicaran tot allò que us pot interesar sobre els estudis de grau abans que els vostres fills decideixen quin volen fer.Resoldran es dubtes i inquietuds que els plantegeu perquè els fills ho tenguin més facila l'hora de triar els estudis universitaris.

Podeu consultar el calendari de les sessions de presentació i formulari d'inscripció a la WEB

http://seras.uib.cat/ajudam

Queda obert el termini d'inscripció per les xerrades

Tik Tok, el seu únic món. Enganxats a les noves tecnologies 19/11/20

La nova pornografía i els canvis en les relacions interpersonals dels adolescents i joves 03/12/20

La conselleria de educació i la conselleria de salut han enviat aquesta carta que recomanam llegir

Benvolgudes famílies,

Durant aquest curs l'esdeveniment de la pandèmia de la COVID 19 ens generarà noves rutines que s’hauran de dur a terme als centres escolars, amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, per poder fer el seguiment dels casos positius que es produeixin entre el personal del centre i l’alumnat.

Us recordam que per tal d’evitar contagis, tota la comunitat educativa, docents, alumnes, famílies i personal no docent del centre, han d’extremar les precaucions. És especialment important evitar la propagació del virus i mantenir fora dels centres educatius mesures semblants a les que feim servir dins les aules.

Per tot això, en les vostres activitats diàries, per evitar els contagis heu de:

• Prendre la temperatura als vostres fills i filles abans d’anar al centre.

• Fomentar l’ús correcte de la mascareta en els vostres fills i filles.

• Recordar la importància de mantenir la distància de seguretat d'almenys 1,5 m i complir-la a l’hora de les entrades i sortides del centre.

• Evitar les aglomeracions i concentracions, especialment a les entrades i sortides del centre dels vostres fills i filles.

• Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

• Fer un esforç per restringir les activitats socials fora del centre (berenars, dinars, trobades, etc.), ja que es tracta d’activitats en les quals es relaxen les mesures preventives (per exemple l’ús de la mascareta i la distància de seguretat), es poden afavorir els contagis i resten eficàcia a les mesures de prevenció que els vostres fills i filles hauran mantingut dins del centre educatiu.

• Disminuir i prioritzar les activitats extraescolars en què participen els vostres fills i filles.

Quan no ha d’acudir al centre el vostre fill o filla?

• Si té més de 37,5°C o símptomes d’inici sobtat compatibles amb la COVID-19 (tos, sensació de manca d’aire, pèrdua de l’olfacte o del gust, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic, mal de cap...).

• Si es troba en aïllament per un diagnòstic confirmat de COVID-19.

• Si es troba en quarantena domiciliària per haver mantingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19, que hagi estat indicada pel vostre equip sanitari, o per l’equip directiu del centre a instàncies del CC EduCOVId .

• Si algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19 apareixen quan ja és al centre (escola matinera, temps escolar, menjador o transport), se seguiran les pautes establertes als protocols corresponents (annex 4).

• Si és convivent d’una persona positiva, mentre no disposi del resultat de la PCR.

Què heu de fer si el vostre fill o filla experimenta símptomes compatibles amb la COVID-19 a casa o us criden des del centre?

A casa: heu de contactar amb el pedriatra o l’equip sanitari del vostre fill o filla, preferiblement per telèfon. Us indicaran si heu d’acudir al centre sanitari.

Al centre: després de l’avís de l’equip directiu des del centre educatiu, heu d’anar a recollir el vostre fill o filla i dur-lo a casa. Seguidament, us heu de posar en contacte telefònic, al més aviat posible, amb el pediatra o equip sanitari del vostre fill o filla, que us donarà les indicacions oportunes.

• En cas de presentar símptomes greus o dificultat respiratòria, telefonau al 061.

Què heu de fer si es confirma el positiu de COVID- 19?

• Avisar l’equip directiu del centre, i seguir les indicacions del vostre equip sanitari, que farà la vigilància i el seguiment del cas.

Com podeu saber si el vostre fill o filla és contacte estret d’un positiu per COVID-19 dins del centre educatiu?

La confirmació de la consideració de contacte estret d’un cas positiu que s’hagi confirmat en un alumne la rebreu de l’equip directiu del centre per indicació del’equip EduCOVID. Fins aleshores, no podeu considerar que és contacte estret1 d’un positiu que s’hagi produit dins del centre educatiu i per tant el

1 Es considera contacte estret:

• Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació infantil (en què l’alumnat no fa ús de la mascareta ni mantén la distància de seguretat de manera estricta), es consideraran contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup.

• Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació primària o a una classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de 15 minuts sense haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor de l’alumne, o la persona que designi el centre, serà l’encarregat d’avaluar aquest ús adequat de la mascareta.

• Els convivents dels casos confirmats.

• Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent, que hagi compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts.

vostre fill o filla podrà d’acudir al centre amb normalitat, extremant les mesures de prevenció i higiene.

Si es dona el cas, l’equip directiu del centre us comunicarà que el vostre fill o filla és contacte estret del centre educatiu i us informarà del lloc i l’hora on es realitzaran les PCR. Heu de tenir en compte que heu d’acompanyar-lo a realitzar-la.

Us recomanam signar els dos documents que us proporcionen des del centre:

• Consentiment informat per a la realització de la prova PCR durant el curs escolar:

No es realitzarà la PCR al vostre fill o filla sense haver-vos informat del lloc i l’hora i sense que estigui acompanyat per un adult (que vosaltres designeu).

Quan es confirma un cas positiu, es recomana la realització de la PCR als contactes estrets, ja que es tracta d’una prova amb alta especificitat i sensibilitat que detecta el virus en les primeres fases de la infecció.

El test diagnòstic PCR es realitza a partir d’una mostra respiratòria i permet detectar un fragment del material genètic del virus. Per a la presa de la mostra s’introdueix suaument en les fosses nasals, primer en una i després en l’altra, un bastonet fi i flexible. És una tècnica innòcua i no presenta cap efecte advers, encara que de vegades pot resultar molesta.

És important realitzar la prova per controlar la pandèmia, encara que teniu l’opció de no donar el consentiment perquè es faci al vostre fill o filla.

Si no es realitza la prova PCR caldrà mantenir la quarantena domiciliaria de 14 dies, de la mateixa manera que els que es fan la prova.

• Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes en els protocols i a mantenir el centre informat

Per poder gestionar la situació de la pandèmia actual, es fa necessària la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania. Una responsabilitat individual i col·lectiva.

Durant tot el curs es farà necessària aquesta col·laboració i responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa, per la qual cosa us demanam que signeu aquesta declaració responsable quant a:

- No dur els vostres fills o filles al centre si tenen símptomes compatibles

amb la COVID-19.

• El període a considerar serà des de dos dies abans de l’inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la data del diagnòstic.

- Seguir les normes establertes en el pla de contingència del centre i dur a

terme les actuacions necessàries si apareix el cas d’un alumne amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 en el centre educatiu. - Informar l’equip directiu del centre o el tutor sobre qualsevol variació de l’estat de salut del fill o filla compatible amb la simptomatologia de la COVID-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar.

Les famílies que tingueu dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu, podeu contactar amb el telèfon:

INFOCOVIDPEDIÀTRIC 900 700 222

Us recomanam la consulta de pàgines web oficials2 i documentació oficial i, per tant, obviar mitjans amb informacions dubtoses o incorrectes.

Finalment, volem agrair la vostra col·laboració i confiança en aquest inici de curs tan atípic i difícil.

Som conscients que tots els membres de la comunitat educativa fan un gran esforç per poder dur endavant les seves funcions en aquest nou context en benefici dels nostres infants, per fer dels centres educatius entorns segurs i saludables en els quals s’atenguin les necessitats dels alumnes i es garanteixi el dret a l’educació, sense deixar de banda les mesures de prevenció i higiene per enfrontar amb seguretat la situació d’emergència sanitària actual.

Atentament,

Per part de la Conselleria de Salut i Consum:

Maria Antònia Font Oliver Directora general de Salut Pública i Participació

Juli Fuster Culebras Director General del Servei de Salut de les Illes Balears

Per part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca:

Antoni Morante Milla Director general de Planificació, Ordenació i Centres

Amanda Fernàndez Rubí Directora General Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Un petit resum fet desde FAPA

Benvolgudes famílies,

La Conselleria ahir va enviar la carta que vos adjuntam als centres per fer arribar a les famílies.

Vos adjuntam també un resum més visual fet per FAPA Mallorca, per si el considerau útil com a complement a la carta.

També vos volem destacar alguns altres punts tractats a la darrera reunió que tenguérem amb la Coordinadora eduCovid i responsables de la Conselleria d'Educació, i que ens heu consultat directament:

En cas d’un positiu a un alumne, per a les les proves PCR dels contactes estrets

· ▶se convocarà a les famílies al C.Educatiu, C.Salut o altres llocs

▶la PCR sempre se realitzarà al menor acompanyat d'un adult

Si NO s'ha signat el consentiment PCR >> l'ha d'acompanyar pare, mare o tutor legal

Sí s'ha signat el consentiment PCR >> el pot acompanyar un altre adult o familiar

· La signatura del consentiment PCR no autoritza a realitzar proves serològiques o cribatges aleatoris

En cas de símptomes compatibles COVID detectats al centre

· s'avisa a la família i aquesta recull alumne i germans

el C.Educatiu no trasllada l'alumne (excepte en un suposat cas greu)

el C.Educatiu no fa la PCR sense la família present

Salut,

Miquel Àngel Guerrero


full amipa.pdf

El full d'inscripció .

Imprimir, omplir i enviar signada amb justificant de pago

AMIPA IES JOAN ALCOVER 2019-2020


Benvolgudes famílies, L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes us dona la benvinguda a l’IES Joan Alcover.

La nostra existència és motivada entre altres coses, per poder transmetre les inquietuds dels nostres associats i dels alumnes a la direcció del centre, sempre amb la voluntat de cercar els camins per millorar, si cal, el funcionament del centre.

El centre podrà seguir sentint la nostra veu si comptam amb el vostre suport.

Si teniu la voluntat de col·laborar, teniu l’oportunitat de fer-ho ara. La Junta directiva es reuneix cada mes per tractar assumptes que ens transmeten els nostres socis, la direcció del centre o els alumnes. Les portes estan obertes, així que esteu tots convidats a participar en aquestes reunions mensuals i a formar part de la Junta directiva.

Podrem continuar amb la nostra tasca si tots junts participem per aconseguir el millor per als nostres fills/es i per a l’IES.

L’AMIPA té la disposició de fer aportacions perquè els alumnes puguin dur a terme les seves iniciatives, sempre utilitzant els canals de comunicació dels delegats de curs i dels representants d’alumnes al consell escolar.


Perquè convé fer- se soci de l’AMIPA al nostre IES? Entre altres coses:


Gratuïtat de la primera visita amb la psicòloga

Gratuïtat de les taquilles

Descomptes a diferents comerços

Col·laborar en les gestions de l’AMIPA i el centre

Classes d’anglès

Handbol, gimnàstica i voleibol amb l'IME i l' IES Ramon Llull

Altres activitats amb l’AMIPA Ramon Llull



Educovid

Les families que tenguin dubtes relacionades amb casos o contactes estrets en l'ambit educatiu pden contactar amb INFOCOVID PEDIATRIC per les vies següents:

Els centres educatius o families que teguin un altre tipo de dubte no assistencial relacionat amb el COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents:

Telefon 900101863

Correo electrònic: educacovid@dgsanita.cib.es


Berltz

CURSOS EXTRAESCOLARES DE INGLÉS IES JOAN ALCOVER 2020-2021

Hola a todos,

Gracias a la iniciativa de la AMIPA, iniciamos las clases extraescolares en el IES Joan Alcover en oct ’20 con 3 grupos de alumnos tomando clases aquí en nuestro centro. En marzo todo cambió, tuvimos que cambiar las clases “a distancia” por el confinamiento con la esperanza de poder vernos de nuevo en octubre cara a cara. Para este curso nuevo, por el reducido tamaño de nuestras aulas, nos vemos obligados a seguir ofreciendo cursos por video conferencia, o por lo menos hasta que nos dejen volver a lo que mas nos gusta, estar juntos al lado de nuestros alumnos.

¿Qué es lo que cambiamos?

· Hemos optado por usar Zoom por las prestaciones que nos ofrece

· Este curso, limitamos a un máximo de 5 (con un mínimo de 4)

¿Qué es lo que no cambiamos?

· Clases de 1,5h / semana

· Horarios: varios, igual como el año pasado

· Precio: 60€ / mes para socios del AMIPA (abonados por trimestre), gestionado por Berlitz

· Materiales: 42€

· Se hará una prueba de nivel antes del inicio. Puede ser presencial o incluso por video conferencia.

No dudéis en llamar al 971 75 82 17 para más información o incluso para citar una prueba!

Gracias y saludos,

George Napier

Director, Berlitz Palma.



Gràcies a tots els participants d'aquest any a reutilització de llibres . Ha estat un èxit.

L'any que ve estarem més preparats per fer compra-venda dels llibres de lectura, ja que podem participar tots es cursos.

Per contactar: reutilitzacio@iesjoanalcover.cat