Schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan op school, waarin naast zowel ouders, het personeel en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn.

Ook de directie als afvaardiging vanuit het schoolbestuur is aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

Er wordt overlegd over geplande beslissingen in verband met welbepaalde thema’s (bv. wijzigingen in het schoolreglement, infrastructuurwerken, …)

U kan de schoolraad bereiken via schoolraad@basisschoolheiende.be


· Afvaardiging ouderraad: mevr. Eveline De Wilde en mevr. Elly Hofman

· Afvaardiging leerkrachten: juf Lien de Ruyte en juf Gerda Van Eetvelde

· Afvaardiging lokale gemeenschap: dhr. René De Clerck, dhr. Geert Vervaet