De Accolade

Saskia Van Trappen en Antonella Di Primio komen in onze school als ondersteuners vanuit het Leersteuncentrum  ‘De Accolade’.

Zij begeleiden en ondersteunen leerkrachten  in het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en begeleidt ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Meer info op www.deaccolade.be