De Accolade

Saskia Van Trappen en Lieselotte Bundervoet komen in onze school als ondersteuners vanuit het ondersteuningsnetwerk Waas en Dender ‘De Accolade’.

Zij begeleidt en ondersteunt leerkrachten in het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en begeleidt ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Meer info op www.deaccolade.be