Zorgwerking

Als katholieke basisschool willen we het welzijn van alle kinderen bevorderen. 

We willen dat alle leerlingen op school kunnen groeien en leren 

in een tempo dat hen het best past.

Leerlingen die die extra uitdaging nodig hebben 

of het moeilijker hebben en bijkomende hulp nodig hebben voor bepaalde vakken 

worden in de eigen klas en in de zorgklas begeleid door het zorgteam.


Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat het zorgteam uit:

 juf Saskia Van der Stricht - zorgcoördinator

 juf Katrien Smekens: zorg P, K1 en K2 kleuterschool
juf Séverine Pöpsel: zorg K3 in functie van de brug K3-L1
juf Lynn De Keyser: motorische zorg

  juf Séverine Pöpsel,: zorg L1 / teamteaching
juf Romy Van der Sypt (interimaris: juf Julie Van Dender): zorg L2
juf Ellen Goossens (interimaris: juf Lieselotte Heirewegh): zorg L3
  juf Erin Murphy:  zorg L4-L5-L6
juf Ann Van Guyse: motorische zorg

Indien u vragen of bezorgdheden heeft over uw kind kan u steeds contact opnemen 

met de directie of juf Saskia (zorgco@basisschoolheiende.be).

Zorgvisie (4).pdf
Voorstelling zorg infoavond