Zorgwerking

Als katholieke basisschool willen we het welzijn van alle kinderen bevorderen.

We willen dat alle leerlingen op school kunnen groeien en leren

in een tempo dat hen het best past.

Leerlingen die die extra uitdaging nodig hebben

of het moeilijker hebben en bijkomende hulp nodig hebben voor bepaalde vakken

worden in de eigen klas en in de zorgklas begeleid door het zorgteam.


Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat het zorgteam uit:

juf Saskia Van der Stricht

juf Katrien Smekens en juf Isabelle Van Bastelaere (tot aan de herfstvakantie): kleuterschool

juf Séverine Pöpsel, juf Romy Van der Sypt,
juf Gerda Van Eetvelde, juf Erin Murphy en juf Ann Van Guyse

Indien u vragen of bezorgdheden heeft over uw kind kan u steeds contact opnemen

met de directie of juf Saskia (zorgco@basisschoolheiende.be).

Voorstelling zorg infoavond