Zorgwerking

Als katholieke basisschool willen we het welzijn van alle kinderen bevorderen.

We willen dat alle leerlingen op school kunnen groeien en leren

in een tempo dat hen het best past.

Leerlingen die die extra uitdaging nodig hebben

of het moeilijker hebben en bijkomende hulp nodig hebben voor bepaalde vakken

worden in de eigen klas en in de zorgklas begeleid door het zorgteam.


Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat het zorgteam uit:

- juf Lien De Ruyte : zorgcoördinator

- juf Lu Vervaet en juf Jana De Bosscher : kleuterschool

- juf Marleen Bracke, juf Séverine Pöpsel, juf Gerda Van Eetvelde en juf Lien de Ruyte : lagere school

- juf Ann Van Guyse: motorische zorg kleuter- en lagere school.


Indien u vragen of bezorgdheden heeft over uw kind kan u steeds contact opnemen

met de directie of juf Lien (zorgco@basisschoolheiende.be).

infoavond.pptx