Zorgwerking

Als katholieke basisschool willen we het welzijn van alle kinderen bevorderen.

We willen dat alle leerlingen op school kunnen opgroeien en leren in een tempo dat hen het best past zodat

ze later gelukkige volwassenen zijn.

Leerlingen die het wat moeilijker hebben en bijkomende hulp nodig hebben voor bepaalde vakken,

worden in de eigen klas en in de zorgklas extra begeleid.


Voor het schooljaar 2016-2017 bestaat het zorgteam uit:

- Juf Lien De Ruyte en juf Sharon Buyle : zorgcoordinatoren

- Juf Lu Vervaet, juf Lynn De Keyser, juf Femke Steveninck en juf Sharon Buyle : kleuterafdeling

- juf Gerda Van Eetvelde, juf Lien de Ruyte en juf Marleen Bracke: lagere afdeling


Indien u vragen of zorgen hebt met betrekking tot uw kind kan u steeds contact nemen: zorgco@basisschoolheiende.be