Schoolreglement

Onderaan deze pagina vind je het schoolreglement van onze scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas, alsook de infobrochure onderwijsregelgeving (hiernaar wordt verwezen in het schoolreglement).

Een kind is pas ingeschreven in een school als de ouder(s) instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement vraagt de school terug het akkoord van de ouder(s).

Onze school beschikt ook over een bijlage bij het schoolreglement. Deze bijlage wordt elk schooljaar aangepast en geeft schooleigen afspraken weer. De bijlage voor het schooljaar 2023-2024 kan je ook hieronder raadplegen. 

Schoolreglement 2023-2024.pdf
Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen.pdf
HEI Bijlage schoolreglement 2023-2024 versie 31082023
Afsprakenkader digitale deconnectie HEI