Schoolreglement

Onderaan deze pagina vind je het schoolreglement van onze scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas, alsook de infobrochure onderwijsregelgeving (hiernaar wordt verwezen in het schoolreglement).

Een kind is pas ingeschreven in een school als de ouder(s) instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement vraagt de school terug het akkoord van de ouder(s).

Indien u akkoord bent met de wijzigingen (zie aanduidingen in fluo), hoeft u niets te doen en blijft de inschrijving van uw kind gelden. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen, dan brengt u de directie hiervan schriftelijk op de hoogte. De inschrijving van uw kind eindigt dan op 31 augustus van het lopende schooljaar. Met vragen en opmerkingen kunt u uiteraard steeds terecht op onze school.

Onze school beschikt ook over een bijlage bij het schoolreglement. Deze bijlage wordt elk schooljaar aangepast en geeft schooleigen afspraken weer. De bijlage voor het schooljaar 2017-2018 kan je ook hieronder raadplegen.

1. Schoolreglement 2017-2018.pdf
SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 - wijzigingen in fluo.pdf
Bijlage schoolreglement 2017-2018 30082017.pdf
Infobrochure onderwijsregelgeving (maart 2017).pdf