Schoolreglement

Onderaan deze pagina vind je het schoolreglement van onze scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas, alsook de infobrochure onderwijsregelgeving (hiernaar wordt verwezen in het schoolreglement).

Een kind is pas ingeschreven in een school als de ouder(s) instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement vraagt de school terug het akkoord van de ouder(s).

Onze school beschikt ook over een bijlage bij het schoolreglement. Deze bijlage wordt elk schooljaar aangepast en geeft schooleigen afspraken weer. De bijlage voor het schooljaar 2021-2022 kan je ook hieronder raadplegen.

Schoolreglement 2021-2022.pdf
Bijlage schoolreglement 2021-2022 versie 27082021
Infobrochure onderwijsregelgeving basisonderwijs 2020-2021.pdf
Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.pdf