Visie

ONS CHRISTELIJK OPVOEDINGSPROJECT

Alle kinderen komen graag naar school.


Zij en wij

houden van een open en gastvrije school

waar het voor iedereen goed samen- zijn is;

waar elkeen die met hen op stap gaat

vriendelijk is

maar toch kordaat;

waar we, in respect voor ieders overtuiging,

het wonder wijzen van het ware leven

zoals Jezus dat deed;

waar eerbied en dankbaarheid groeien

voor al wie en al wat leeft;

in woord, gebaar of gebed.


Zij en wij

houden van een school

waar "leren leren" en "leren samen- leven"

elke schooldag kleuren;

waar je op eigen tempo mag ontwikkelen;

waar het ene kind - dat niet zo vlug is -

evenveel aandacht krijgt als het andere kind,

en minstens gelijke kansen;

waar men samen wegwijzers zoekt en vindt

in de kleine en grote wereld.


Zij en wij

houden van een school

waar het hart mag meespreken;

waar het hoofd leert meedenken;

waar de handen mogen meewerken.


Zij en wij

houden van meisjes en jongens

met een goede leerhouding;

van kinderen die beleefd zijn;

van klasgenoten

die de vriendschap delen met iedereen;

van mensen in wording

die - stilaan maar zeker -

bouwen aan een levensdoel.

Alle kinderen komen terecht graag naar deze school.