Schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan op school, waarin ouders, het personeel en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

Leden schoolraad

Vertegenwoordiging school:

Vertegenwoordiging ouders:

Vertegenwoordiging lokale gemeenschap:

Vertegenwoordiging schoolbestuur:

Verslagen schoolraad 

Schooljaar 2023-2024

Verslag schoolraad 28 augustus 2023.pdf