Handige documenten

Schoolreglement + bijlagen

Schoolreglement 2021-2022.pdf
Bijlage bij het schoolreglement 2021 - 2022.pdf

Infobrochure onderwijsregelgeving

Infobrochure onderwijsregelgeving basisonderwijs 2020-2021.pdf

Engagementsverklaring Katholiek onderwijs

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs_21-22.pdf

Resultaten ouderbevraging 2017-2018

Resultaten ouderbevraging 2017-2018.pdf