Ouderraad

Wie zijn ze, wat doen ze?

In de eerste plaats wil de ouderraad een spreekbuis zijn naar de school toe en een aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast is het de bedoeling om het schoolgebeuren te ondersteunen, dit in samenwerking en overleg met de leerkrachten en directie van de school.

Op de agenda van zo'n vergadering staan: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, vragen van de ouders, ...

Hulp activiteiten op school: Boskessfuif, schoolfeest, ..

Contact 

Voorzitter: Piet De Keukelaere 

E-mail: ouderraad.boskesschool@gmail.com


Verslagen 

Schooljaar 2023-2024

Verslag ouderraad 11 september 2023.pdf
Verslag ouderraad Boskesschool 13 november 2023 .pdf
Verslag Ouderraad Boskesschool 15 januari 2024.pdf

Schooljaar 2022-2023

20220920 Verslag Ouderraad Boskesschool.pdf
20221128 Verslag Ouderraad Boskesschool.pdf
20230124 Verslag Ouderraad Boskesschool.pdf
20230424 Verslag Ouderraad Boskesschool.pdf

Huishoudelijk regelement ouderraad 

Huishoudelijk reglement Ouderraad.pdf