Infants i Joves

 • Descobrir i desenvolupar els propis gustos i preferències
 • Valorar aquelles activitats més respectuoses, sostenibles i justes amb l'entorn.
 • Conèixer i utilitzar tècniques de relaxació
 • Saber posar normes i respectar-les
 • Descobrir el barri, la ciutat i tot allò que ens ofereix a nivell artístic, cultural, esportiu.
 • Conèixer els canvis que es donen al cos
 • Conèixer els efectes del consum d'alcohol, drogues, tabac i altres addiccions
 • Conèixer la diversitat d'estils de vida i la seva relació amb la salut
 • Tenir una alimentació equilibrada i saludable
 • Estimar i conèixer el propi cos, les seves possibilitats i limitacions
 • Adquirir hàbits d'higiene i cura personal
 • Gust per l'activitat fisica i l'esport
 • Activitats de cura de l'entorn
 • Gust i eines per a la participació a l'entitat i l'entorn
 • Gaudir d'activitats de relaxació i descoberta del propi món interior
 • Tenir una actitud pro-social i de cooperació
 • Ser assertius
 • Prevenir els conflictes i solucionar-los de forma positiva, pacífica i respectant els altres
 • Aprendre a demanar i donar ajuda
 • Ser responsable en l’ús dels recursos naturals
 • Desenvolupar el sentit crític davant la societat, els diferents estils de vida, els mitjans de comunicació.
 • Integrar en la pròpia vida la justícia i el compromís social
 • Aprendre les habilitats socials bàsiques
 • Mostrar respecte cap a la resta de persones i allò que els envolta
 • Capacitat de treball en equip