Infants i joves

Ser competents en conèixer, detectar i gestionar les pròpies emocions per tal de ser persones responsables i autònomes encaminades al benestar i sentit positiu de la vida.

Competents en:

 • Conèixer les emocions bàsiques
 • Prendre consciència de les pròpies emocions
 • Saber expressar les pròpies emocions
 • Legitimar tant les pròpies emocions com les alienes
 • Reconèixer i respectar les emocions dels altres
 • Acceptació i valoració de les pròpies emocions
 • Acceptació dels propis errors
 • Manifestar tolerància a la frustració
 • Aprendre a respectar i tolerar els límits i fracassos
 • Regular els comportaments derivats de les pròpies emocions
 • Capacitat per auto generar emocions positives
 • Desenvolupar el sentit de l’humor
 • Gestió de la pròpia impulsivitat
 • Coneixement de les conductes de risc
 • Saber dir no
 • Regular la intensitat dels estats emocionals
 • Saber afrontar les situacions de conflicte
 • Conèixer i valorar les pròpies capacitats
 • Conèixer i estimar la pròpia història i situació personal
 • Conèixer i valorar les capacitats de les altres persones i del grup
 • Estimar-se a sí mateix
 • Establir relacions sanes, positives i d’equilibri amb el grup
 • Aprendre a automotivar-se
 • Reconèixer les pròpies aficions i gustos
 • Construir-se la pròpia identitat
 • Mirada envers el propi futur
 • Identificar les pròpies creences i valors
 • Identificar les creences de la pròpia família, grup, societat.
 • Capacitat per prendre decisions de forma responsable i autònoma
 • Viure una actitud positiva davant la vida
 • Capacitat de resiliència davant les dificultats i la pròpia història
 • Capacitat per mantenir una actitud d’empatia, assertivitat i escolta activa
 • Aprendre a gestionar la por, l’angoixa i la tristesa