Welkom

Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.

In de basisondersteuning die elke school binnen Filiosscholengroep biedt, wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van talentvolle leerlingen. Een passend aanbod in de zin van extra verrijkingsstof, sneller door de methode of het onderwijs gaan of het compacter aanbieden van de lesstof. In aanvulling op de basisondersteuning biedt Filiosscholengroep een specifieke voorziening in de vorm van een plusgroep voor hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen die wordt begeleid door twee leerkrachten. De plusgroep faciliteert een rijke leeromgeving die de eigen klas onvoldoende kan bieden. In de plusgroep kan de leerling zich spiegelen aan ontwikkelingsgelijken en ook het niveau en het soort verrijkingsstof kan in de eigen groep onvoldoende geïnstrueerd worden en van feedback voorzien.

Contactgegevens

Plusgroep Filios Scholengroep

plusgroep@filiosscholengroep.nl

Contactpersoon: Jeanne Grosfeld


Bestuurskantoor

Filios Scholengroep

Bezoekadres: Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen

Postadres: Postbus 43, 5386 ZG Geffen

(0412) 49 20 00

Meer info: www.filiosscholengroep.nl