תוכניות לימודים

תוכנית הלימודים תשע"ה (חטיבה עליונה) - אצטבא

תוכנית לימודים אינטרנית

תוכנית הלימה

תוכנית מיוחדת: עברית לבית הספר הערבי והבדואי במשקל 1 יח"ל

שליטה באופניות השפה העברית: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור בקרב התלמידים הערבים במדינת ישראל חשובה מאוד ונחוצה לצורך השתלבותם בחברה ובתעסוקה. היעדר שליטה בשפה העברית מהווה חסם מרכזי ומצמצם את אפשרות ההשתלבות התעסוקתית והניעות החברתית בקרבם.

התוכנית המוצעת להלן מיועדת לתלמידים הערבים הלומדים במסלול הטכנולוגי-מקצועי ובמפת"נים במגזר הלא יהודי ולתלמידים הלומדים עברית במזרח ירושלים, והיא מבקשת להקנות שליטה בשפה העברית הפונקציונלית בכל ארבע האופניות לצורכי תעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית.

התוכנית שלהלן מפרטת את נושאי הלימוד ואת ההדגשים בהוראת התוכנית ובהערכה.

לתוכנית לחץ כאן

תוכנית לימודים אקסטרנית

תוכניות עבודה

דגם מומלץ לבניית תכנית עבודה בית ספרית: לחץ כאן

תוכניות עבודה בית ספריות:

תוכנית עבודה לכיתות י' - י"ב, לשון וספרות עברית, צוות מורי העברית, בית ספר תיכון ערערה למדע ולטכנולוגיה

תוכנית אסטרטגיה חינוכית, שפה וספרות עברית, ג'מאל מסארווה, בית ספר תיכון ערערה למדע ולטכנולוגיה

תוכנית עבודה לכיתה ו' - סוכינה כבהה - בי"ס אלבאטן א.א.פחם

תוכנית עבודה לכיתה ה' - סוכינה כבהה -בי"ס אלבאטן - א.א. פחם

תוכנית עבודה לכיתה ד' - סוכינה כבהה - בי"ס אלבאטן - א.א. פחם

תוכנית עבודה לכיתות ה' - ו' - אוסנת עמארנה - בי"ס מייסר

תוכנית עבודה לכיתות י' - י"ב, איה קאסם - בי"ס תיכון ראמה


תוכנית לימודים מן העבר

תוכנית לימודים שיצאה מכלל שימוש בבתי הספר: