בחינות בגרות

עדכון מיום א' 15/10/2019

הודעות, שאלונים, נושאי בחינה ועוד...

בחינות דמה 014381 לקראת חורף תש"ף | 15/10/2018 (קבצים חדשים ומעודכנים)

הבהרות לקראת מועד חורף וקיץ תשע"ח - מתאים גם לחורף וקיץ תשע"ט

תבנית שאלון בגרות 014281 (עברית: ספרות ולשון) (תבנית וורד) לחץ כאן | קובץ סגור (תבנית PDF) לחץ כאן

שאלוני בגרות לחץ כאן

תוצאות בחינות בגרות לחץ כאן

תנאי סף לקליטת מעריך של בחינות בגרות לחץ כאן (באופן חריג ייקלטו מעריכים חדשים בחורף תשע"ט, מועמדים יכולים להירשם במאגר עד 30/12/2018)

שילובית - מעריכים ובוחנים יכולים לעדכן סטטוס במערכת שילובית

בגרות חורף תש"ף

המרות שאלונים מהעולם הישן

הערות:

  • שאלון 014203 + 252 יופיעו בפעם האחרונה במועד חורף תשע״ט. (נבחנים אך ורק בכתב. ציון הבחינה בכתב הוא גם הציון הסופי בהיקף 2 יח"ל).
  • לנבחנים האקסטרניים: נושאי הלימוד יהיו דומים לכלל הנבחנים.
  • לנבחנים במבחן המותאם: נושאי הלימוד יישארו בלי שינוי, טבלת התאמות באתר אצטבא

מועד בחינת בגרות -חורף תש"ף

ביום שני 20/1/2020 - שאלונים: 014381 ו- 014382

  • 12:30 - 14:00 (עברית - בי"ס ערבי 014382)
  • 14:30 - 17:30 (עברית - בי"ס ערבי 014381)

מועד בחינת בגרות -קיץ תש"ף (טיוטה)

ביום שני | 22/6/2020 | עברית - בי"ס ערבי

רשימת מעריכי בגרות - קיץ תשע"ט

רשימת מעריכי בגרות - קיץ תשע''ט.pdf

תאריך עדכון: 25/5/2019

מרב״ד חדש בלוד

להלן מפת הגעה: