Tehyn valtuustovaalit 2021

KIITOS LUOTTAMUKSESTA MINUT TEHYN VALTUUSTOON UUDELLEEN ÄÄNESTÄNEILLE!


Minulle tärkeitä asioita terveydenhuollon ammattilaisena ja edustajana ovat


-koulutetun hoitohenkilöstön edunvalvonta, palkka ja työaikakysymykset,

-vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen työpaikoilla,

-oikeudenmukainen kohtelu työntekijöiden ja ammattiryhmien välillä,

-välineiden lisääminen työmäärän hallintaan - työn suunnittelu, järjestelyt ja mitoitus,

-sisäilmaongelmien nykyistä parempi hoitaminen,

-häirintään ja työpaikkakusaamiseen sekä hoitohenkilöstöön kohdistuvaan väkivaltaan ryhdikkäämpi puuttuminen ja

-resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen sekä tasa-arvo.


Edunvalvonnan kärki on loogisesti ja tehyläisiltä kysyttäessä ollut pitkään palkassa. Vähän vaihtelevasti, mutta yhä voimistuen työolojen merkitys on kasvanut. Palkkauksen osalta on aiheellisesti vedottu tasa-arvoon ja verrattu tilannetta miesvaltaisten alojen palkkoihin. Yleinen palkkatason nosto on kuitenkin ollut todella vaikeaa ja pitkässä puussa. Siksi itse lähestyisin asiaa entistä voimakkaammin myös työaikamuodon kautta. Sitä työtä kyllä tehdäänkin jo. Erityisesti jaksotyöaika on käsittämätön sillisalaatti, jossa esimerkiksi ylityötä ei muodostu siten, että se vaikuttaisi tuloihin niin kuin pitäisi. Päinvastoin se "venyttelee ihmisiä" niin, että työnteosta katoaa motivaatio ja sitoutuminen. Paitsi että palkan suuruuden tulee määräytyä nykyisen kaltaisesti työn vaativuuden mukaan, tulee sen olla nykyistä selvästi enemmän työntekoon motivoiva elementti ylitöiden välittömän muodostumisen kautta. Palkanmuodostuksen lisäksi tämä muutos vaikuttaisi työn resursointiin ja mitoituksiin, kun ns. omalla väellä pyöritetyt ylityöt tulisivat uudella tavalla näkyviin.


Työolojen kehittämisessä tutkimuksistakin pitkään esille nousseet tärkeät asiat työpaikoilla ovat vaikuttamismahdollisuudet ja oikeudenmukainen kohtelu. Näiden toteutuminen vaatisi nykyistä selvästi vahvempaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin strategista johtamista. Muutoksessa tulisi olla mukana ylimmän johdon lisäksi sekä esimiehet että työntekijät. Tälle yhteiselle kehittämiselle tulisi löytyä aikaa, jotta voitaisi kehittämisen lisäksi myös tunnistaa ja vähentää työyhteisöjen psykososiaalisia kuormitustekijöitä, huolehtia voimavaroista ja jaksamisesta. Nämä periaatteessa selvät asiat ovat jääneet käytännössä niin vähälle huomiolle, että edes työstä palautumiselle ei ole tahtonut löytyä riittävästi aikaa.


Sote-uudistus mahdollistaa korjausliikkeiden teon johtamiseen ja yhteistoimintaan, toteutuu hallinnollinen rakenneuudistus tai ei. Tarve muutoksille on yleisesti tunnistettu ja tunnustettu. Työolojen merkitys työn tuloksellisuuteen täytyy tässä yhteydessä muistaa ja huomioida konkreettisesti. Tämän hetken työelämässä tätä ei voi liikaa huomioida ja korostaa. Vauhti ja muutosten määrä ovat olleet viime aikoina niin suuria, että selvätkin asiat ovat monin paikoin unohtuneet. Työolosuhteisiin voidaan vaikuttaa paljon kustannustehokkaasti ja jopa ilman kustannuksia.


Taustaani valtuustotyössä

Lähdin tehyläisen kollegan ja Tehyn puheenjohtajaehdokkaan pyytämänä Tehyn liittokokoukseen vuonna 2013. Tuossa kokouksessa liittokokouskäytäntö päätettiin lopettaa, äänestin itsekin lopettamisen puolesta. Seuraavissa valtuustovaaleissa 2017 asetuin ehdolle ja pääsin valtuuston jäseneksi. Valtuustotyöskentely on tuonut kokemusta päätöksentekoprosesseista ja -käytännöistä sekä ollut hyvä näköalapaikka paikallisen ammattiosastotoiminnan lisänä. Paikallisessa ammattiosastotoiminnassa olen osallistunut työsuojeluvaltuutettuna ja Tehyn valtuuston jäsenenä hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.

Tehyn valtuuston lisäksi olen STTK:n edustajiston varajäsen ja Arvo Ammattitaidolle -valtuustoryhmän Pirkanmaan yhteyshenkilö.