Aluevaalit 2022

KIITOS LUOTTAMUKSESTA ALUEVAALEISSA! Saamani 699 ääntä riittävät valtuustoryhmässäni 4. varasijaan ja pääsen mukaan aluevaltuustoryhmän työskentelyyn.

PALVELUT EDELLÄ SOTE-ALAN AMMATTILAISIA KUULLEN

Tärkeät teemat sote-uudistuksen onnistumiseksi

Nyt, kun päätös sote-uudistuksesta on tehty ja väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) jälkeen hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä, on ensiarvoisen tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan sote-alan ammattilaisia. Heitä on tärkeä olla myös päättäjissä. Päätöksiä tehdessä keskiössä pitää olla itse palvelut. Hoitoon pääsyn tulee olla sujuvaa ja palvelujen määrällisesti ja laadullisesti riittäviä. Hyvällä johtamisella luodaan selkeät toimintamallit, huolehditaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista, tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaista kohtelusta sekä kannustavasta palkkauksesta. Hyvinvoiva henkilöstö takaa hyvät palvelut.

Palveluja parannetaanJohtamisessa ja yhteistoiminnan onnistumisessa tärkeitä asioita ovat:


Tärkeitä asioita terveydenhuollon ammattilaisena ja edustajana minulle ovat


Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoille siten, että se


Minulle tärkeitä arvoja yhteisten asioiden hoitamisessa ovat