Kuntavaalit 2021

Kiitos luottamuksesta kuntavaaleissa!


YHTEISTOIMINNAN AMMATTILAINEN - ILMAN POLIITTISTA PAINOLASTIA


Olen asunut Ylöjärvellä vuodesta 2007, jolloin kotimme valmistui Asuntilaan. Tätä ennen olen asunut Kangasalla, Tampereella ja Espoossa. Ylöjärvelle pääsy oli perheellemme lottovoitto, kun meillä oli asumisen suhteen suunta hukassa ja Ylöjärven tonttiarvonnassa lykästi. Täällä on ollut hyvä asua ja toivon, että ylöjärveläisillä näin on myös jatkossa yhä enemmän. Ylöjärvi on kasvava monien mahdollisuuksien kaupunki. Tämä tarkoittaakin sitä, että kaupunkikehityksessä tulee ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti asukkaiden eri näkökulmat, toiveet ja tarpeet. Tässä mielessä minulle tärkein asia päättäjänä olisikin yhdessä tekeminen ja uskon, että siihen minulla olisi myös annettavaa. Tiedän, mitä on aito yhteistyö. Yhteistyön tuloksena olemme enemmän ja pääsemme pidemmälle, kuin erillisetujen kautta. Tärkeää on myös, että se mihin ryhdytään, tehdään hyvin.


Kaupunginvaltuutettuna haluaisin osaltani olla

-edistämässä ylöjärveläisten osallitumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin toiminnassa,

-turvaamassa asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa,

-järjestämässä palveluita taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla,

-varmistamassa turvallista ja viihtyisää elinympäristöä eri elämänvaiheessa ja -tilanteessa oleville kaupunkilaisille ja

-kehittämässä kaupungin arvostusta työnantajana ja lisäämässä sen vetovoimaa erilaisille yhteisöille.

Omasta taustastani tuttuja ja tärkeitä teemoja ovat työelämäkysymykset erityisesti julkisen terveydenhuollon ja työsuojelun näkökulmista ja perheellisenä kaupungin peruspalvelut lasten ja perheiden näkökulmista.

Minulle tärkeitä arvoja yhteisten asioiden hoitamisessa ovat

-aito vuoropuhelu,

-tosiasioiden kunnioittaminen,

-tavoitteellisuus ja vaikuttavuus,

-avoimuus ja oikeudenmukaisuus,

-luottamuksen rakentaminen teoilla,

-jokaisen eri rooleissa olevan toimijuuden korostaminen huomioimalla ja osallistamalla ja

-työn merkityksen tunnistaminen kaikessa tekemisessä ja eri näkökulmissa: työntekijä, johtaja, yrittäjä, työtön, opiskelija jne.

Ajatuksiani politiikasta

-Asioihin vaikutetaan monella eri tavalla ja tasolla, siksi politiikassa on myös paljon erilaisia toimijoita ja mukana kannattaa olla - päätöksiä tehdään joka tapauksessa.

-Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista puolueesta riippumatta - luottamuspääoman kasvattaminen on tärkeää.

-Yksittäisten ihmisten tekemisillä on aina merkitystä ja mahdollisuuksia isoihinkin muutoksiin on, vaikka suunnanmuutokset ovat keskimäärin hitaita ja työ pitkässä puussa.

-Valitut päättäjät edustavat mandaatin antaneita kaupunkilaisia, eivät itseään ts. kaupunginvaltuutettujen ei tule ymmärtää asioita kaupunkilaisten puolesta, vaan toimia heidän lukuunsa yhteistyössä.

-Kyse on aina ihmisten asioista, jolloin mitään kysymyksiä ei tule nähdä ihmistä suurempina, ei myöskään vaikuttamistyötä ja päätöksentekoa.

-Toisaalta päätökset eivät saa olla painotetusti henkilökysymyksiä, vaan prosessien pitää olla kunnossa.

Organisaatioiden yhteistoiminnassa tärkeää on

-ylimmän johdon roolin olennaisuus ja tahto,

-riittävän yhdensuuntainen johtaminen läpi organisaation,

-tulosvastuu - myös henkilöstöjohtamisessa,

-yhdessä luodut ja sovitut toiminnan tavoitteet, päämärät, keinot, seuranta, ohjaus ja jatkokehittäminen,

-vastuut ja valta tasapainossa tehtävien mukaisesti ja

-toiminnan laatumäärittely.

Asioista, joihin toivon selvyyttä ja kehitystä

-Mikä on poliitikkojen todellinen valta suhteessa virkamiehiin ja viranomaisiin ja kuinka paljon yksittäinen toimija pystyy murtamaan raja-aitoja, tai ylittämään toimivaltansa.

-Minkä verran poliitikkojen on tarkoituksenmukaista perustella päätöksiä kaupunkilaisille tai työnantajana työntekijöille - mielestäni pitkälti kysynnän mukaan.

-Identiteettipolitiikassa on menty aivan liian pitkälle asiapolitiikan, faktojen ja ideologioiden kustannuksella.

-Asioista tehdään liian mustavalkoisia suhteessa siihen, kuinka paljon niillä on muitakin värejä.

-Politiikan yleinen puheenparsi versus epäasiallinen käytös: moni on jättänyt/jättämässä politiikan sen pinnallistuvan ja negatiivisen toimintakulttuurin vuoksi. Mitä tarkoittaakaan vaatimus toimia luottamustehtävissä arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

-Onko politiikka enemmän edustajien viite-/intressiryhmien edunvalvontaa kuin valistuneiden konsensusten hakemista yleisen hyödyn nimissä, vrt. esim. tutkitun tiedon käyttö.

-Politiikasta puhutaan paljon yksiviivaisia ja kuluneita ennakkokäsityksiä, joissa esim. demarit ovat pelkästään työväenliikkeen jatke ja kokoomus elinkeinoelämän. Kuinka pitkälle kaupunkipolitiikka tosiasiassa pohjautuu tällaisiin stereotypioihin suhteessa siihen, että hoidetaan samoja yhteisiä asioita.

-Moni karsastaa politiikkaa ja se koetaan usein irrallisena saarekkeena ihmisten arjesta, vaikka se on perimmältään kaiken toiminnan ja rakenteiden taustalla asioita määrittelevänä ja ohjaavana kehyksenä.