Iikka Jäntti

Olen ylöjärveläinen sairaanhoitaja ja työskentelen työsuojeluvaltuutettuna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Varsinaisen työni lisäksi toimin erilaisissa muissa luottamustehtävissä. Kotikaupungissani Ylöjärvellä olen kaupunginvaltuutettu ja hallituksen varajäsen sekä perusturvalautakunnan ja -jaoston puheenjohtaja. Kokoomuksen kunnallisjärjestössä olen hallituksen varajäsen. Olen myös Tehyn valtuuston jäsen ja siellä Arvo Ammattitaidolle -valtuustoryhmän Pirkanmaan yhteyshenkilö. Kuulun STTK:n edustajistoon. Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustovaaleissa sijoituin 4. varasijalla ja olen siten mukana valtuustoryhmätyöskentelyssä sekä tilanteen mukaan tuuraan poissaolijoita valtuuston kokouksissa.

Kaikissa toimissani minua kiinnostavat ja motivoivat erilaisten yhteisöjen ja toimintaympäristöjen lainalaisuudet, eli ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa ja edellytykset toimia ja elää mielekkäästi. Työelämässä se tarkoittaa työolosuhteita, työn terveellisyyttä ja turvallisuutta, muualla elämässä yleisiä elinehtoja. Hyvät työolosuhteet lisäävät tuloksellisuutta ja hyvät elinolot yleistä hyvinvointia. On olennaisen tärkeää, että meillä jokaisella on mahdollisuus itse vaikuttaa omaan elämäämme, omiin olosuhteisiin ja ympäristöömme. Se tuo tarkoitusta, motivoi, sitouttaa ja pitää elämässä kiinni. Kaiken sen, minkä teemme, on oltava ihmisen mittaista. 

Noin muuten olen perheellinen kausittainen kuntoliikkuja ja kitaran tapailija.