FacebookInstagram

Ylöjärven kaupunginvaltuuston kokouksessa keväällä 2024. Kiitin Asuntila-Siivikkalan osayleiskaavasta, kun siellä on nyt täydennysrakentamista ja katuyhteys. Kiinnitin huomiota myös siihen, kuinka kaupunkilaisia on kuultu hienosti siinä, ettei Siivikkalan koulun pohjoispuolelle ja ns. vanhan metsän alueelle olla osoittamassa lisärakentamista. Ja, että Teivo-Mäkkylän kehittäminen on ehdottoman tärkeää Ylöjärven tulevaisuuden kannalta.

Eduskuntavierailulla keväällä 2024 Aleksi Jäntin vieraana isän kanssa.

Aluevaltuuston kokouksessa helmikuussa 2024. Käytiin perusteellinen keskustelu mm. hallintosäännön muutoksista etenkin palveluverkon päätöksiin liittyen.

155-vuotiasta Ylöjärveä juhlittiin tammikuussa 2024

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton seminaarissa helmikuussa 2024. Tärkeänä asiana silmään osui mm. alan työturvallisuushanke. Historiatietoa sain liiton edelliseltä puheenjohtajalta Arto Pirttilahdelta.

STTK:n edustajiston vuoden 2023 syyskokous.

Kiinnitin huomiota vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa oleviin paikallisen sopimisen edistämiseen, hallitusohjelmassa olevaan TYÖ2030-ohjelmaan sekä keskustelunavaukseen aiheesta "tavallinen on tarpeeksi".

Ylöjärven vuoden 2024 talousarviokokous

Aluevaltuustoryhmän seminaarissa Tampere-talossa 14.10.2023. Puhuttiin taloudesta, työhyvinvoinnista ja palveluverkosta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisessä vaikuttajaseminaarissa onnistuin soluttautumaan samaan kuvaan valtuuston puheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan kanssa.

Kävimme Tehyn terveyspoliittisen vaikuttajaseminaarin yhteydessä eduskuntavierailulla 29.9.2023

Presidentinvaalikampanjan aloitus Tampereen kalamarkkinoilla 30.9.2023

Ylöjärven kaupunginvaltuuston syysseminaarissa keskusteltiin vuoden 2024 talousarviosta ja pohdittiin valtuuston sopivaa kokoa tulevaisuudessa.

Kävimme Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen strategiaseminaarissa tutustumassa Kurikassa mm. Vaasan seudun syväpohjavesihankkeeseen.

Kun työpaikoilla ja työmarkkinakentässä toimin, oli käytävä myös työministerin sumpeilla, kun paikka tuli (18.9.2023). Päällimmäisenä mielessä se, kun on täysin erilaisia työpaikkoja ja toimialoja, että sama lainsäädäntö tarkoittaa ihan eri asioita eri toimintakentissä. Näihin tarpeisiin alakohtaisella ja paikallisella sopimisella on paljon tehtävissä, mutta se vaatii reippaasti oppimista ja kehittymistä nykytilanteesta.

Ohessa syntyi hyvää keskustelua johtamisen merkityksestä terveydenhuoltoalalla. Se on monessa kohtaa merkittävämpi tekijä kuin pelkät työehdot. Huonolla johtamisella voidaan tuhota paljon, mutta myös pelastaa paljon. Tähän sain evästyksiä työuran jo tehneiltä. Tunnistimme samat asiat pitkältä aikaväliltä ja totesimme tutusti, että olisi tekojen aika. Edelleen.

Tietoa hakemassa SPAL:n Turvallinen Suomi -seminaarissa. Bonuksena tietoa tuli myös SPPL:sta ja SSPL:sta. 

Kokonaisturvallisuus on väestönsuojelussa tärkeää ja siinä pelastustoimi on isossa roolissa. Pelastusalalla ajakohtaisten teemojen kärki on resurssit, koulutus ja väkivaltatilanteet. Operatiivisen toiminnan kuuma peruna on ammattitoiminnan ja sopimuspalokuntien työnjako ja käytännön tarpeet.

SPAL:n johtaja Kim Nikulan kanssa meitä yhdistää työpaikkojen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallinnan ajattelu ns. järjestelmäperustaisen toimintamallin kautta. Sillä puolella on paljon käyttämättömiä työturvallisuus-, työhyvinvointi- ja tuottavuuspotentiaaleja sotepe-aloilla. Näissäkin asioissa olisimme yhdessä enemmän.

#turvallinensuomi

Sain tilaisuuden keskustella Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Ari Maskosen ja varapuheenjohtaja Markku Kallion kanssa. 

Tähdensivät, että hyvinvointialueet ovat hallinnollisesti itsenäisiä tekemään päätöksiä ja vaikuttavat siten moneen asiaan.

Sopimuspalokuntien osalta tällaisia merkityksellisiä juttuja ovat esimerkiksi toimijoiden pääsyvaatimukset, nuorisotoiminta, koulutusvelka ja voimavaratekijöinä paikkakuntatuntemus ja erilaiset koulutustaustat. Sain myös uutta näkökulmaa VPK-toiminnan historiaan, vasteaikoihin ja  sopimuskuvioihin. 

Näillä kaikilla vaikutetaan mm. kriittisiin resurssiasioihin. Nyt pitäisi olla realisti ja kustannustehokas.

Tehyn valtuuston kevätkokouksessa kesäkuussa 2023

Puheenvuoroni tiivistyi kahteen mielestäni tärkeään asiaan. Ne kuvaavat hyvin hoitoalaan kohdistuvia haasteita ja asenteita ja todentavat Tehyn tekemän työn tärkeyttä.

Ensimmäinen oli se, kuinka krooniseksi muuttunut henkilöstöpula kääntyi työtaistelutilanteessa välittömiksi  potilasturvallisuusriskeiksi. Toinen se, kun SOTE-sopimukseen tarvittiin ainutlaatuinen kirjaus hoitajien rekrytointikiellon estävästä määräyksestä.

Edunvalvontaa tarvitaan ja tässä tapauksessa sen pitäisi olla kaikkien etu. Katsoo näitä asioita miltä suunnalta tahansa.

STTK:n edustajiston kokouksessa joulukuussa 2022

”Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajiston jäsenet.

STTK:n puheenjohtaja piti painavan puheenvuoron ajankohtaisista asioista laajasti. Selonteko oli oikein hyvä. Hyppään nyt lyhyesti työpaikkatasolle.

On ollut aikoja, että emme ole saaneet ääntämme kuuluviin vaan on pitänyt toitottaa tulevista hoitoalan ongelmista, kuten hoitajapulasta. 

Ei tartte enää.

Tämä huomiona nyt siinä mielessä, että tilannekuva on tärkeä ja nykytilanteessakin on merkityksellistä se, mihin huomiomme kiinnitämme ja kuinka sen pohjalta toimimme. 

Nyt ei tarvitse toitottaa hoitajapulaa, se tiedetään ja tunnustetaan laajasti, mutta edelleen työntekijöitä sivuutetaan työpaikoilla. Heidän yli sovitaan asioista, vaikka lähtövaihtuvuus on kova ja käytännöissä ja työoloissa on yleisesti todettuja kehittämistarpeita.

Työnantajat ainakin suurilla julkisilla terveydenhuoltoalan työpaikoilla valittavat laajoja valtakunnallisia ongelmia sen sijaan, että panostaisivat välittömään yhteistoimintaan. Perustyötä tekevät ammattilaiset kuitenkin tietävät parhaiten kuinka asiat arjessa toimivat.

Nyt olisi aika lopettaa harhailu ja tarkentaa katse lähelle. Nähdä ihmiset tuloksentekijöinä. Periaatteessa selvä asia, mutta käytännöissä on vielä paljon käyttämätöntä tuloksellisuuspotentiaalia.

STTK:n puheenjohtajan puheenvuorossa edellä ei uskottu yleisesti ottaen veronkevennysten vaikutusten dynaamisuuteen. Välittömässä yhteistoiminnassa työpaikoilla on sen sijaan uskottava dynaamisuuteen. Yhteistoiminta on vastavuoroista vuorovaikutteista toimintaa. Jos näin ei nähdä, paikallisen sopimisen tulevaisuus on ohdakkeinen. Sellaista en haluaisi nähdä.

Työpaikoilla on hyviä strategioita ja henkilöstöpoliittisia ohjelmia, mutta nämä eivät tällä hetkellä kohtaa riittävästi käytäntöjen kanssa. Teot kuitenkin ratkaisevat.

Haluan nähdä valoisamman tulevaisuuden, kuten Antti Palola edellä.

Kiitos”

Pelastusalan ammattilaisia kuulemassa joulukuussa 2022

Ylöjärven kaupungin kautta aikojen viimeinen perusturvalautakunnan kokous ennen hyvinvointialueiden aloittamista.

Aluevaltuuston kokouksessa joulukuussa 2022

”Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Täällä on kuultu hyviä ja tärkeitä puheenvuoroja henkilöstön tärkeydestä ja henkilöstöpulasta. Itsellenikin tämä on tärkeä teema. Ennen työntekijöitä on kuitenkin aina itse työ ja kiinnitän nyt huomiota siihen. Palveluihin ja niiden priorisointiin. Hyvät valtuutetut, meidän, ja varavaltuutettuna sanon, että etenkin teidän, täytyy ensin päättää mitä tehdään.

Minulla on ollut mahdollisuus osallistua Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vaikuttavuusseminaareihin. Lainaan referaattia sieltä.

Terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta julkaisi työryhmänsä kanssa elokuussa valtioneuvoston puolitoistavuotisessa hankkeessa tehdyn selvityksen terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisoinnista. Kyselyt ja työpajat näyttivät kansalaisten ja ammattilaisten näkemysten äärilaidat.

− Iso osa kansalaisista koki, että priorisointi on terveyspalveluissa mahdotonta. Kun taas ammattilaiset näkivät, että se on välttämätöntä eikä sitä voida millään keinolla välttää. Kansalaisilla on yllättävän rajallinen ymmärrys siitä, mitä nykyaikainen terveydenhuolto on, Torkki sanoo.

Toisaalta työryhmä teki merkittävän huomion työpajojen edetessä: kun ihmiset saivat lisää tietoa priorisoinnista, asennekin alkoi muuttua positiivisemmaksi.

− Torkki toteaa mm., että jos yhden istunnon aikana saadaan näin paljon aikaan, se todistaa, että pystymme kyllä avoimesti keskustelemalla löytämään yhteisen näkemyksen.

− Tarvitsemme yksinkertaistettuja viestejä siitä, miten käytettävissä olevalla rahalla saadaan aikaan parhaat mahdolliset tulokset. Mikä on halpaa ja hyvin vaikuttavaa tai kallista ja huonosti vaikuttavaa.

− Meidän ei tule enää kysyä ”pitääkö priorisoida” vaan keskustella, millä periaatteilla ja miten kannattaa priorisoida. Hyväksyttävyys on tärkeää ja se syntyy avoimuuden kautta. Kun tietää syyt ja kriteerit, itselle epämieluisatkin ratkaisut on helpompi sulattaa, Torkki sanoo.

Itse sanon nyt, että tämä on tärkeä pitää mielessä heti, kun vuodenvaihteesta on selvitty.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, muistakaa tämä."

Aluevaltuustoryhmän seminaarissa Tampere-talossa marraskuussa 2022

Tehyn syysvaltuustossa AA ryhmä käytti aktiivisesti puheenvuoroja Tehyn toiminnasta vuodelle 2023

Miika Sirén, Karoliina Tala, Kalevi Savolainen, Pipsa Allén, Pirjo Åkerblom, Barbro Mattila, Tiina Simola, Kim Yli-Pelkola, Vilja Laurila-Rontti, Iikka Jäntti, Pekka Rastas(kuvasta puuttuu Minna Leppäkorpi) 

#tehy #syysvaltuusto

Kurun markkinat heinäkuussa 2022.

Ylöjärven talousarvioseminaarissa Ähtärissä elokuussa 2022.

Pirkanmaan aluevaltuuston kokouksessa pari Jänttiä kaveria peräkkäisissä penkeissä.

Ylöjärven perusturvalautakunnan kokous kesäkuussa 2022

STTK:n edustajiston kevätkokouksessa toukokuussa 2022: 

”Arvoisa puheenjohtaja, hallitus ja hyvät edustajiston jäsenet. Kiinnitän huomiota työolojen parantamiseen. Työolot eivät parane itsestään, vaan työpaikoilla tarvitaan yhteistoiminnassa sovittuja ja määriteltyjä tavotteita sekä keinoja niihin pääsemiseksi. 

Toisin sanoen työolojen parantamiseen tarvitaan uskottavia hallintajärjestelmiä, joita AVI:kin edellyttää työnantajilta. Avilla ei ole resursseja juosta ”yksittäisten muttereitten” perässä, vaan he edellyttävät hallintajärjestelmiä työsuojeluvastuiden ja velvollisuuksien hoitamiseksi. 

Tähän lääkkeenä olisi esim. työturvallisuuden ja -terveyden johtamisen standardeista tulevat periaatteet, joissa johdon sitoutumisella on ratkaiseva merkitys. Oikeanlainen työturvallisuuden- ja terveyden kokonaishallinta korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Se on koko organisaation läpäisevää yhdensuuntaista työolojen johtamista. 

Tähän pääsemiseksi ammattijärjestöt voisivat tehdä yhteistyötä työnantajien kanssa myös keskusjärjestöjen kautta.

Kiitos”

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan työskentely alkoi toukokuussa 2022

Ylöjärven vanhusneuvoston kokous Pikku-Ahvenistolla toukokuussa 2022

Aluevaalikampanjointia marraskuussa 2021

Aluevaltuustoryhmämme strategiaseminaarissa Tampere-talossa toukokuussa 2022

Vaalityötä kuntavaaleissa Ylöjärvellä kesällä 2021

Valtuustoryhmämme Ylöjärven pitkän talousarviokokouksen päätteeksi marraskuussa 2021. Historiallinen kokous sikäli, että perusturvan osalta tehtiin viimeinen talousarvio ennen hyvinvointialueita. Itselleni ensimmäinen ja viimeinen talousarvio perusturvalautakunnan puheenjohtajana.