Luottamus-tehtäviä

Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu 2013- (PSHP)

Ylöjärven kaupunginvaltuutettu 2021-

  • perusturvalautakunnan ja -jaoston puheenjohtaja

  • kaupunginhallituksen varajäsen

Tehyn valtuuston jäsen 2017-

STTK:n edustajiston jäsen 2021-

Kokoomuksen Ylöjärven Kunnallisjärjestön hallituksen varajäsen 2021-

Pirkanmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu 2022-

STTK:n edustajiston varajäsen 2017-2020

Tehyläinen luottamusmies 2010-2012

Muita henkilöstöedustajan tehtäviä

-PSHP:n Uudistamisohjelman johtoryhmän henkilöstöedustaja 2016-

-Toiminnan johtaminen kehityshanke 2009-2010, PSHP

-Sairaanhoidon palvelualueen johtoryhmän henkilöstöedustaja 2009, PSHP

Toimiminen reilun kahdeksan vuoden ajan työsuojeluvaltuutettuna Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tuonut kokemusta

-toimielintyöskentelystä eri rooleissa työsuojelutoimikunnassa,

-viranomaisyhteistyöstä Aluehallintoviraston ym. viranomaisten kanssa,

-yhteistoiminnasta työntekijöiden edustajana suhteessa työnantajaan,

-haastavien työsuojeluasioiden hoitamisesta ja

-kokemusasiantuntijuudesta koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyen.

Työurani alussa en mieltänyt olevani sellainen ihminen, joka hoitaisi ensisijaisesti yhteisiä asioita yhteisöissä. Pikemminkin koin, että hoidan oman perustyöni niin hyvin kuin osaan työyhteisön jäsenenä. Ryhdyin kuitenkin kokemuksen karttuessa ottamaan kantaa asioihin ja selvittämään yhdessä epäkohdiksi koettuja asioita. Tällöin minulle mm. ilmoitettiin, että ei meillä keskustella yksittäisten ihmisten kanssa, vaan järjestöjen. Ymmärsin tämän tunnettujen käytäntöjen puitteissa, mutta pidin silti vastausta käsittämättömänä ja tilannetta kestämättömänä. Tästä tilanteesta ja itse asioista johtuen tehyläinen kollega kannusti minua liittymään ammattijärjestöön ja asettumaan ehdolle luottamusmiesvaaleissa. Opiskelijana olin jo liittynytkin Tehyyn, mutta eronnut petyttyäni sen toimintaan. Ajattelin, että eroaminen on passiivisen jäsenen tapa ilmaista kantansa järjestön toiminnasta. Kollegan pyynnöstä arvioin tilannetta uudelleen, liityin Tehyyn, asetuin ehdokkaaksi luottamusmiesvaaleissa ja tulin valituksi.

Luottamusmiehen tehtävää tein kolme vuotta anestesiahoitajan työn ohessa 40% työajasta. Tänä aikana sain kuvan edunvalvontatyöstä. PSHP:ssa alueluottamusmiehet ovat myös työsuojeluasiamiehiä, näin sain ensikosketukseni työsuojelutyöhön. Tein myös yhteistyötä työsuojeluvaltuutettujen kanssa ja yksi heistä pyysi minua ehdolle työsuojeluvaltuutetun vaaleihin. Tämä pyyntö ja käsitykseni työsuojeluvaltuutetun työstä olivat niin houkuttelevia, että asetuin ehdolle. Tulin valituksi työsuojeluvaltuutetuksi työsuojelukaudelle vuosiksi 2013-2016, sitten kaudelle 2017-2020 ja nyt kolmannelle kaudelle 2021-2024 (tai 2025, kauden pituus vielä prosessissa). Työsuojelualuettani on ollut ensiapu ja ensihoitokeskus, teho-osasto, leikkausosastoja, synnytys ja naistentaudit sekä lastentaudit ja lastenpsykiatria. Nyt uutena alueena on Kuvantamiskeskus ja apteekkilaitos. Olen saanut laajan kuvan erikoissairaanhoidon töistä ja työolosuhteista sekä edelleen uusia mahdollisuuksia kehittää osaamistani. Työsuojeluvaltuutetun tehtävän lisäksi olen ollut PSHP:n Uudistamisohjelma johtoryhmän henkilöstöedustaja vuodesta 2016 lähtien ja muutama muu henkilöstöedustajan tehtävä aiemmin.

Työsuojeluvaltuutetun työ on ollut sellainen matka, joksi en voinut sitä aloittaessani edes kuvitella. Työ edustamieni työntekijöiden, toimihenkilöiden ja työnantajan edustajien kanssa on ollut monella tavalla mielenkiintoista ja antoisaa. Sairaalamaailman vielä hierarkinen toimintakulttuuri on tehnyt työstä myös paikoin erittäin haastavaa ja se on opettanut paljon paitsi yhteistoiminnasta, myös ihmisistä. Tässä työssä olen joutunut ja saanut olla yhteistyössä kuntien/kaupunkien luottamushenkilöiden kanssa ja tullut nähneeksi päätöksentekoa niin, että se on vetänyt nyt itsenikin ehdolle.


Taustaa

Kokemukseni kunnallisella työpaikalla työntekijänä, luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna sekä Tehyn valtuuston jäsenenä ja Ylöjärven kaupunginvaltuutettuna ovat johtaneet siihen, että näen mielekkääksi asettua ehdolle aluevaaleissa. Sitä myös suositellaan ja tuetaan yleisesti näistä taustoista. Syy-yhteydet julkisessa toimintaympäristössä ovat minulle selvät, siten näen myös vaikuttamismahdollisuuksien ja luottamuspääoman kasvattamisen tarkoituksenmukaisena ja tavoittelemisen arvoisena jatkumona. Ajankohtaistuva sote-uudistus on osa kuntien tulevia suuria muutoksia. Kuntien ja kaupunkien on tarjottava jatkossakin hyvät peruspalvelut, vaikka sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Hyvinvointialueen tehtäväkenttä on sote-alana minulle koko työurani ajalta tuttu.

Hyvinvointialueen päätöksenteko olisi itselleni aiempaa laajempi yhteisten asioiden hoitamisen kenttä. Katson jo pelkän vaaleihin osallistumisen olevan vaikuttamistyötä. Jos ei suoraan, niin välillisesti. Tämä näkökulmani toimii ohjenuorana kaikkeen muuhunkin tekemiseeni yleisenä totuutena: voimme tehdä asioita toivomiemme lopputulosten suuntaisesti, mutta lopputuloksista emme voi etukäteen tietää. Tällöin matka on aina tärkein. On myös niin, että jos ei ole varmuutta suunnasta, työn kautta yleensä löytyy vastauksia parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Erityisesti yhteistyö korostuu, kun päätöksiä tehdään kompromissien kautta. Itse painotan aina tosiasioiden kunnioittamista niin pitkälle kuin se on mahdollista ennen mielipiteitä ja ideologioita. Sama juttu yleisen hyödyn osalta suhteessa yksittäisiin hyötyihin.